Jorunn hjelper de som sliter: – I år er vi langt fra tomme i kassa

Slik hjelper kommunen og Husbanken økonomisk vanskeligstilte inn på boligmarkedet.