Gå til sidens hovedinnhold

Jordmordagen: – Sårbar norsk fødselsomsorg

Gratulerer med dagen til alle jordmødre på den internasjonale Jordmordagen 5. mai!

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Det arbeidet dere gjør, hver dag og med jordmorfaget i front, er avgjørende for folkehelsa. Jordmødres arbeid er en uvurderlig og forebyggende ressurs for kvinner og kvinnehelse i vårt samfunn. Florence Nightingale sa i 1893 at selv om alle må fødes, er det sannsynligvis ingen kunnskap som er mer ignorert enn kunnskapen om fødsel, og heller ikke noe som er viktigere for kvinner. Hun argumenterte for egen jordmorutdanning av høy kvalitet for at fødsler skulle være tryggere for kvinner, da dette var av den største betydning for kvinnehelsen. I dag, snart 130 år senere, er det fortsatt behov for å understreke betydningen av kompetente jordmødre for god fødselsomsorg.

Koronapandemien har gjort det tydelig hvor viktig jordmødres kompetanse er for fødekvinners helse. Mange gravide har gjennom svangerskapet, fødselen og barseltiden følt seg isolert og alene. Fødselsdepresjonene har økt dramatisk under pandemien, hele 75% økning fra 2019 til 2020. Dette har jordmødre spesielt kompetanse på å forebygge, oppdage og behandle. Jordmor skal komme på hjemmebesøk innen 1 til 3 dager etter hjemreise fra sykehus etter fødsel. Kun halvparten av landets nybakte foreldre får dette. Nok ressurser til å kunne tilby hjemmebesøk av jordmor vil fange opp både fysisk og psykiske utfordringer. I tillegg er det viktig for å fange opp familiære forhold som kan være direkte farlige, som vold og trusler, sykdom og andre omstendigheter. En god jordmortjeneste med tilstrekkelig ressurser er forebyggende og helsefremmende. God fødselsomsorg er et godt utgangspunkt for kommende foreldre til å bli trygge i foreldrerollen og gir positive ringvirkninger for hele familien.

Les også

Tilbyr 200.000 i stipend til nye jordmødre

Les også

– Før jeg begynner, må vi jobbe for å få på plass enda flere gynekologer

Pandemien har også synliggjort hvor sårbar norsk fødselsomsorg er. Våre fødeavdelinger har gjort seg avhengige av utenlandske vikarjordmødre. Vi har rett og slett ikke nok jordmødre på våre fødeavdelinger til å sikre forsvarlig bemanning. Jordmorbemanningen på fødeavdelingene må styrkes! Her i Møre og Romsdal registrerer vi med glede at sykehusene endelig har opprettet utdanningsstillinger for å få flere jordmødre. Full lønn under studiet og hele stillinger ved endt utdannelse viser seg å være nøkkelen for å rekruttere! Dette er skritt på rett vei, og vi oppfordrer til å fortsette i samme retning framover! Helsedirektoratet anslår at det mangler 250 jordmødre på landsbasis i dag. Samtidig vet vi at behovet for jordmødre er større enn det vi rekker å utdanne. Mangelen på spesialsykepleiere og jordmødre har vært varslet, Riksrevisjonens rapport i 2019 bekreftet det, og nå har både befolkningen og sykehusene sett dette gjennom media under pandemien. Fødeavdelingene våre er i ferd med å knele, og det haster å få utdannet flere jordmødre. Utdanningskapasiteten må dobles fra 100 til 200, og fødeavdelingene må bemannes slik at jordmor-studentene kan få veiledning og bli gode profesjonsutøvere.

For vi må fortsatt ha en jordmorutdanning som holder høy kvalitet og er både forskningsbasert og praksisnær. Vi trenger flere jordmødre, både i sykehusene og kommunene. Jordmødre som følger opp gravide gjennom svangerskapet. Jordmødre som gjennomfører ultralydundersøkelse. Jordmødre som er tilstede under fødselen. Jordmødre som følger gjennom barseltiden, både på sykehuset og etter hjemkomst.

I dag håper vi at mange blir med og feirer Jordmordagen og gjør stas på alle våre jordmødre!

Kommentarer til denne saken