Gå til sidens hovedinnhold

Jordmor i Kristiansund: Fødesaken sett fra innsiden

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Siste ukes nyhet om midlertidig stengning av fødeavdelinga i Kristiansund skaper sterke reaksjoner blant gravide, politikere, fagfolk og befolkningen for øvrig. Engasjementet er rørende, og jeg støtter det fullt ut! Med dette innlegget ønsker jeg å ta dere med på «innsida» av den meget omtalte fødesaken.

Som jordmor på føden vet jeg hvor skoen trykker. Jeg har kjent på det i flere år, men spesielt de siste månedene. Mangel på sikre fremtidsutsikter og visshet om å få beholde arbeidsplassen har vært en del av hverdagen. Det er en utmattende situasjon som på ingen måte virker rekrutterende, snarere tvert imot. Til tross for dette har vi hatt et jevnt tilsig av lokalt tilhørende jordmødre de siste årene. Kvinner som har valgt å satse selv om framtida som jordmor i Kristiansund var på vaklende grunn.

Som ansatt i en krevende prosess, har jeg opplevd at direktøren har ivaretatt oss, hørt oss og sett oss. Ingen er tjent med en ny direktør i denne prosessen, aller minst de fødende.

Johanne Gryt, jordmor ved Kristiansund sykehus

Men gynekologene har uteblitt. Uten gynekologer kan vi ikke drive en fullverdig fødeavdeling. Det siste året har vi opplevd en kontinuerlig vikarstafett i mangel på fast ansatte leger. Stortingsvedtaket om å holde avdelinga vår åpen frem til SNR står endrer ikke det faktum at HMR ikke har lyktes med å rekruttere gynekologer til Kristiansund så langt. Med et slikt stortingsvedtak burde det følge økonomiske bevilgninger for å sikre små avdelingers eksistens ved å kunne tilby mer attraktive stillinger.

Les også

Vil be helseministeren instruere Helse Møre og Romsdal i fødesaken

Les også

Jeg støtter opp om direktøren min!

Les også

– Bakke må bort

Les også

Fødeavdelingen i Kristiansund og byråkratisk hovmod

Les også

Gjør ikke direktøren jobben sin?

Adm.dir. Øyvind Bakke har tatt en vanskelig og upopulær avgjørelse. Men jeg stoler på at Bakke, slik han sier, har gjort alt i sin makt for å rekruttere gynekologer til Kristiansund. Ingen annen direktør har i min fartstid i HMR vist et slikt engasjement for fødselsomsorgen, og for å sikre dens faglige forsvarlighet. Som ansatt i en krevende prosess, har jeg opplevd at direktøren har ivaretatt oss, hørt oss og sett oss. Ingen er tjent med en ny direktør i denne prosessen, aller minst de fødende.

Jeg vil takke folka, politikerne og kolleger for støtte og engasjement for fødeavdelinga vår. Mine tanker går til de gravide og fødende på Nordmøre, og til de som ønsker å etablere seg her. Jeg er selv en hjemvendt nordmøring som ønsker at det skal oppleves trygt og godt å stifte familie og bo på Nordmøre. Nå håper jeg mest av alt at vi får på plass de fagfolkene som trengs for å reåpne fødeavdelinga vår i Kristiansund.

Vi må fortsetter kampen sammen!

Kommentarer til denne saken