Jordbruket og staten går i forenklede forhandlinger

Landbruks- og matminister Olaug Bollestad (KrF) skal denne uken gjennomføre forenklede forhandlinger med jordbruket og forhandlingsleder Lars Peder Bartnes.

Landbruks- og matminister Olaug Bollestad (KrF) skal denne uken gjennomføre forenklede forhandlinger med jordbruket og forhandlingsleder Lars Peder Bartnes. Foto:

Det har de siste dagene vært kontakt mellom Norsk Bonde- og Småbrukarlag, Norges Bondelag og staten for å diskutere muligheten for å gjennomføre forenklede jordbruksforhandlinger. 

DEL

Partene er nå enige om å gå i foreklede forhandlinger. Det melder partene i en pressemelding søndag.

Bakgrunnen er svært stor usikkerhet om makroøkonomiske størrelser og markeds- og kostnadsutvikling. Normalt baseres forhandlingene på arbeidsdokumenter i form av krav og tilbud. På grunn av den ekstraordinære situasjonen vil det ikke bli framlagt krav fra jordbruket og tilbud fra staten på vanlig måte. Avtalepartene er enige om å anvende eksisterende ordninger og om å begrense antall tema som bringes inn i årets forenklede forhandlinger.

– Det er viktig for oss at vi går inn et forhandlingsløp nå. Vi ønsker med dette å øke forutsigbarheten for bonden, slik at vi kan opprettholde matproduksjonen og dermed sikre norsk mat til den norske befolkningen, sier Kjersti Hoff, leder i Norsk Bonde- og Småbrukarlag og nestleder i jordbrukets forhandlingsutvalg.

Partene har satt frist for sluttføring av de forenklede forhandlingene til torsdag 30. april.

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken