(NT24)

Det har kokt blant fotballsupportere og andre sportsfantaster etter at det ble kjent av Viaplay jekker opp prisen med 100 kroner på sin Totalpakke. Abonnentene må nå ut med 749 kroner per måned for å få med seg sendingene fra Premier League, vintersport, Formel 1, håndball, golf – og all annen toppidrett som selskapet har eksklusive senderettigheter til i Norge.

TV2, den andre store aktøren i Norge, krever 399 kroner i måneden for Champions League, norsk toppfotball og annen TV-sport. Discovery+ tar 179 kroner per måned for sitt TV-tilbud, som blant annet inkluderer tennis, sykkel, golf og vintersport.

Dermed må norske «sportsidioter» ut med nærmere 16.000 kroner i året for å få med seg alt.

På sosiale medier har Viaplays siste prisøkning ført til trusler om oppsigelser av abonnementet. Flere flørter dessuten med et ulovlig alternativ med en langt lavere månedspris: IPTV.

Lovbryteren

I en TV-stue et sted i Namdalen møter vi «Jonas», en familiefar i 30-årene. På TV-skjermen foran oss vises direktebilder i 4K-oppløsning fra en europeisk fotballarena.

Det er ikke Viaplay som står for leveransen. Det er det det britiske fotballflaggskipet Sky som gjør.

Mannen i TV-stua er det man trygt kan kalle over gjennomsnittet fotballinteressert. Han er klar over at han bryter loven.

– Ja, det er noe jeg har tenkt på. For min del har jeg valgt dette alternativet på grunn av at jeg følger en liga som ikke vises på norsk tv. Men jeg ser jo også på andre fotballkamper, og det er klart at prisen også er en faktor. Slik det er i dag er det altfor dyrt, mener «Jonas».

Via menyen kan fotballsupporteren bla gjennom et stort antall kanaler som viser fotball og annen sport fra alle verdenshjørner. Funksjonaliteten er fullt på høyde med det som finnes i TV-boksene og appene de fleste av oss bruker.

Prisen for det hele: 1.500 kroner per år.

– I min omgangskrets har IPTV blitt stadig vanligere. Jeg tror ikke jeg tar for hardt i hvis jeg sier at mer enn halvparten av mine fotballinteresserte venner bruker en slik tjeneste, kun på grunn av pris. Alt i samfunnet har blitt dyrere, og med dagens priser begynner fotball å bli et luksusgode. Da blir det til at mange velger alternative løsninger, sier «Jonas».

– Gjør du deg noen tanker om hvor pengene havner?

– Ja, det er noe som blir diskutert internt i vennekretsen. Det er jo ikke en lovlig aktivitet, så pengene havner nok hos kriminelle grupper. Vi tenker nok at dette er en type kriminalitet som ikke går ut over så mange folk, og da blir det til at vi velger som vi gjør, sier «Jonas».

Derfor anonymiserer vi

I denne saken har vi møtt og intervjuet personer som benytter seg av IPTV-tjenester for å se fotball og annet TV-innhold. Gjennom å gjøre dette bryter de åndsverksloven.

Vårt mål med omtalen er å få et innblikk i hvilke motiver brukerne har for å bruke IPTV-tjenester, samt å se hvordan løsningene fungerer i praksis.

Vær varsom-plakaten (VVP), pressens eget etiske regelverk, anbefaler at man ikke identifiserer personer som omtales i forbindelse med straffbare eller klanderverdige forhold, med mindre det finnes et berettiget informasjonsbehov.

Vår vurdering er at vi i denne saken ikke omtaler alvorlige kriminelle handlinger, og at aktivitetene som omtales ikke utgjør noen fare for andre. Videre vurderer vi kildenes identitet eller samfunnsrolle til å være av liten betydning for forholdene som omtales.

I skjul i øyparadis

NT24 har sett nærmere på én av tjenestene for å få et innblikk i hvordan kjøpet foregår. Den aktuelle tjenesten opererer med norskspråklige nettsider som til forveksling ser ut som en hvilken som helst lovlig strømmetjeneste som opererer i Norge.

Ved å følge de digitale fotsporene fra nettstedet finner vi imidlertid ut at eieren er registrert flere tusen kilometer unna det norske markedet – på St. Kitts og Nevis i Karibia. Øystaten er et populært valg blant alle som ønsker å holde informasjon om eierskap skjult.

På den aktuelle nettsiden loves kundene tilgang til flere tusen TV-kanaler, i tillegg til filmer og TV-serier. Alle de norske og utenlandske sportskanalene er inkludert i prisen. Det er også sportsrettigheter som bare strømmes på rettighetshavernes egne plattformer på internett.

Prisen er en brøkdel av det som kreves for å skaffe seg tilgang på lovlig vis.

Leverandøren som NT24 har undersøkt krever betaling i kryptovaluta. Etter betaling mottar kundene en bekreftelse med oppskrift på hvordan ulike enheter skal settes opp. På nettsiden loves det kundeservice 24 timer i døgnet.

Økende omfang

Det finnes lite statistikk som kan si noe om bruken av IPTV-tjenester i Norge.

– Det er likevel ingen tvil om at omfanget er økende, sier Stian Løland.

Som sjef for den norske delen av virksomheten i nonprofit-organisasjonen Nordic Content Protection samarbeider han med Viaplay, TV2, Discovery, Premier League, Telenor, Allente, RiksTV og en rekke andre rettighetshavere og distributører for å beskytte selskapenes milliardinvesteringer i sportsrettigheter.

Han viser til den seneste rapporten fra den europeiske organisasjonen Audiovisual Anti-Piracy Alliance (AAPA), som viser at 4,5 prosent av innbyggerne i EU bruker illegale IPTV-tjenester. Det er en vekst på 25 prosent fra forrige undersøkelse. Den samme rapporten beregner det økonomiske tapet for rettighetshaverne til 34 milliarder kroner.

Varsellampene bør begynne å blinke når folk ser at de får alt dette for 150–200 kroner i måneden. Det er for godt til å være sant, og helt åpenbart ulovlig.

Stian Løland, Nordic Content Protection

Våre nordiske naboer er blant landene med høyest andel brukere.

– Det er naturlig å anta at vi ligger på omtrent det samme nivået som nabolandene våre. Vi har samme kjøpekraft og veldig god tilgang på høyhastighets internett, sier Løland.

– Fotball er også en viktig driver, og vi vet at interessen er svært høy i Norge, legger han til.

Pirat-jegeren tror at framveksten har en sammenheng med økt tilgang og bekvemmelighet.

– De illegale aktørene tilbyr et produkt til en pris som det er vanskelig å konkurrere med. Sendingene er stabile, med høy bildekvalitet. Utvalget av lineære kanaler, strømmetjenester, filmer og eksklusive sportsrettigheter er enormt, sier Løland.

Organisert kriminalitet

Han understreker samtidig at han på ingen måte vil forherlige tilbudet.

– Varsellampene bør begynne å blinke når folk ser at de får alt dette for 150–200 kroner i måneden. Det er for godt til å være sant, og helt åpenbart ulovlig.

– Hvor havner pengene?

– Etterforskning fra Europa viser at det i mange tilfeller er en direkte tilknytning til multikriminelle organisasjoner. Det finnes konkrete eksempler på at tyveri og salg av TV-innhold har vært med på å finansiere mafia- og terrorvirksomhet. Dette er organisasjoner som også driver med hvitvasking, narkotika og menneskehandel, sier Løland.

– For kjøperne er dette et spørsmål om moralsk risiko. Man har null kontroll med hvor pengene havner og hva man er med på å finansiere. Man kan velge å se bort fra det, eller si at «dette vil jeg ikke være med på».

– Hvilken juridisk risiko tar de som bruker IPTV?

– Hvis man med forsett kjøper en slik tjeneste risikerer man bøter eller fengsel for brudd på åndsverkloven. Vi jobber imidlertid først og fremst for å ta tilbyderne, forklarer Løland.

– Hvordan jobber dere?

– I NCP jobber vi kontinuerlig med å skaffe oss en oversikt over aktørene. Vi innhenter informasjon og gjør bevissikring for å dokumentere lovbruddene, forklarer Løland.

Han mener at norske myndigheter ikke gjør nok for å bekjempe omfanget av pirat-fotball og annet ulovlig TV-innhold.

– En av utfordringene er at sakene vi legger fram ikke blir etterforsket videre av politiet. De har helt andre muligheter til å avdekke transaksjoner, krypterte kommunikasjonstjenester og andre elektroniske spor. I motsetning til våre naboland har vi heller ikke dedikerte politiressurser til å etterforske slike brudd på opphavsretten, sier Løland.

– Horrible priser

NT24 har snakket med flere trønderske fotballfantaster som har sagt opp abonnementene til fordel for ulovlige IPTV-tjenester.

– Med IPTV får jeg et billigere alternativ med mange flere tjenester til en langt lavere pris, sier «Fredrik», som er i 20-årene.

For å få med seg alle turneringene som favorittlaget deltar i, må han i utgangspunktet abonnere på sportspakkene til både Viaplay og TV2 Play.

– Prisene har blitt helt horrible. Når man må ut med langt over 10.000 kroner i året for å se kampene til ett fotballag er vi på et nivå hvor mange vanlige fotballsupportere rett og ikke har råd til å følge laget sitt. Jeg kjenner mange som ser fotball via IPTV, forteller «Fredrik».

– Men du er klar over at du bryter loven?

– Tidligere har jeg tenkt at dette er en gråsone, men det er jo en grunn til at mange ikke vil snakke høyt om dette. Vi befinner oss på feil side av loven, men hva skal folk gjøre? spør «Fredrik».

Dyrere enn naboene

Hjertet hans banker hardt og inderlig for en av de store og historietunge engelske klubbene. Han er i godt selskap: Balløya i vest har helt siden den første tippekampen ble sendt i 1969 hatt en unik posisjon i norske fotballhjerter.

Om litt skal laget ut på gressmatta i en ny og viktig kamp. Vår mann er klar for å følge hvert spark på ballen. Men pengene havner ikke hos den norske rettighetshaveren Viaplay.

– Hvor mye betaler du?

– Løsningen jeg har valgt koster 1.400 kroner i året. Da får jeg alt av sport på mange ulike kanaler, både norske og utenlandske, forteller supporteren.

– Jeg hadde gladelig betalt for en lovlig tjeneste hvis prisene hadde vært lavere, fortsetter han.

– Hva er en akseptabel pris?

– For min del går smertegrensen ved 400 – 500 kroner i måneden. Det er til å leve med. Det er provosende å se at det er billigere å se på fotball i andre land, sier «Fredrik».

Supporterne mobiliserer

Han er ikke alene om å la seg provosere over prisnivået i Norge. Supporterunionen for britisk fotball (SBF) har på vegne av sine 130.000 medlemmer forfattet et åpent brev til Viaplay i kjølvannet av den siste prisøkningen.

«Vi har inntrykk av at mange ikke lenger har økonomi til dette og da heller velger puber og større ansamlinger for å se sitt favorittlag, noe som igjen kan føre til reduserte inntekter for dere til å lage et godt produkt», skriver styret i SBF.

I et svar til SBF skriver Kim Poder i Viaplay Group blant annet:

«Kostnadene for sport i verdensklasse øker hele tida, ikke bare for de faktiske rettighetene, men også for alt som går med til produksjon av direktesendinger i høy oppløsning og den tekniske infrastrukturen som fotballfans forventer i dag. Det samme gjelder utgiftene for å forvalte rettighetene gjennom publikumsvennlige studioformater, framtredende eksperter og analyser, dyktige kommentatorer og en storsatsing på dybdeinnhold i form av sportsdokumentarer.»

Kan føre til tap av arbeidsplasser

Stian Løland er krystallklar på at TV-titterne gjør seg skyldige i kjøp av stjålet innhold.

– Bakmennene har jo ikke betalt for rettighetene, det er det de lovlige aktørene som har. Det er helt åpenbart at de som livnærer seg på å kjøpe inn og produsere innhold taper penger når kundemassen krymper. Til syvende og sist kan konsekvensen bli tap av arbeidsplasser, avslutter Løland.

I oktober i fjor la Viaplay Group fram kvartalstall som viser at abonnementsveksten i konsernet var lavere enn forventet.

– Antall premium-abonnenter i Norge øker etter inkluderingen av engelsk Premier League-dekning i august, men i et lavere tempo en forventet, uttalte konserndirektør Anders Jensen da.

Konsernet endte på et driftsresultat på minus 100 millioner kroner for tredje kvartal i 2022. På samme tid året før viste regnskapet 114 millioner kroner i pluss.