Økokrim ba om at Carew skulle dømmes til to års fengsel og en bot på 540.000 kroner. Økokrim mener den tidligere fotballstjernen og eiendomsinvestoren har unndratt 5,4 millioner kroner i skatt over en periode på seks år. I disse årene var Carew formelt bosatt i Storbritannia, men oppholdt seg så mye i Norge at det utløste skatteplikt.

43-åringen ble dømt for å ha unnlatt å oppgi skattepliktig inntekt på om lag 12,8 millioner kroner og formue på 307 millioner kroner. Retten er enig i han var skattepliktig til Norge for all sin inntekt og formue i tiltaleperioden.

Han dømmes i tillegg til å betale en bot på 540.000 kroner, som er i samsvar med aktors påstand.

Frifunnet for forsett

Carew ble frifunnet for forsettlig skattesvik og Berit Reiss-Andersen, som forsvarte John Carew, sier dommen viser at Carew er trodd på alle punkter.

– Retten har kommet til at han har handlet grovt uaktsomt, men ikke med forsett. Dette har vi hevdet hele tiden, og Carew har vært klar på at han har ønsket å gjøre opp for seg, sier Reiss-Andersen.

Hun mener Økokrim har overreagert i denne saken.

Burde gått som tilståelsessak

– Etter hans uforbeholdne tilståelse burde saken gått som tilståelsessak, noe som også understrekes i dommen, uten all den unødige offentlige ressursbruken saken har påført samfunnet og den offentlige belastningen dette har medført for Carew, sier hun i en pressemelding.

Hun berører ikke spørsmålet om anke direkte, men sier de vil lese begrunnelsen for straffeutmålingen nøye. Hun opplyser at videre at John Carew selv ikke vil være tilgjengelig for kommentarer i saken nå.

Også Økokrim vil vurdere om det er grunnlag for anke.

– Dette er en alvorlig sak fordi det dreier seg om skatteunndragelser over mange år av et betydelig beløp. Økokrim vil nå lese dommen grundig for å vurdere om det er grunnlag for å anke, sier førstestatsadvokat Marianne Bender.