Når kommunedirektøren legger fram forslag om å fjerne barnehage, fritidsklubb og dagtilbud bare fra Halsa, er det ikke noen annen måte å se det på enn at det er «oss mot dem». Eller har ordføreren og varaordførerens partier planer om å innføre familiebarnehage på Ven og Vinjeøra også, og legge ned fritidsklubben og dagtilbudet på Kyrksæterøra? Først da kan vi snakke om at «vi er i samme båt».

«På sikt vil alle i hele kommunen være tjent med» at folketallet opprettholdes, og da må vi ta i bruk grendene. Vi får ikke tilflytting og nødvendig arbeidskraft til Betten Maskinstasjon og Aakvik Settefisk eller K Lervik ved å legge ned tjenestetilbudet i Halsa.

Les også

Budsjettet er ingen kamp med én vinner og én taper

Vi skjønner at ordføreren leter etter det positive i en selvforskyldt krise, men vi som «har sagt ja til å stå på politiske lister nettopp fordi vi ønsker å bidra til at vår kommune skal bli en attraktiv kommune å bo i» har ikke blitt hørt på i to år, og resultatet ser vi nå: Robek og masseoppsigelser, og det rammer selvsagt utkantene. Og det var lett å se at det ville bli slik.

Har ikke fungert

For budsjettprosessen i Heim har ikke fungert, og den har aldri vært mer amputert enn i år. Vi fikk det balanserte budsjettet vi har mast om, men formannskapet har ikke brukt 5 minutter på budsjettet i fellesskap. Tvert imot har ordføreren avlyst tre formannskapsmøter. Det er ingen bedrifter med over 600 ansatte som driver på denne måten. Vi har overlatt til kommunedirektøren, som flyttet hit for tre måneder siden, å sette kursen for Heim. I stedet for å se på befolkningsutviklingen og prioritere deretter, velger han å bygge ned Halsa og raserer tilbudet til barn og unge. Dette kan styret i AS Heim gjøre bedre. Men da er vi nødt til å snakke sammen.

Har funnet 10 millioner

HalsaLista har funnet 10 millioner vi vil bruke til det beste for Heim. Ved å inngå en IKT-avtale med f. eks. Orkidé sparer kommunen 5 millioner som kan gå til skolene eller renholdet og kjøkkenet på Kyrksæterøra. Å jevne ut eiendomsskatten og få fortgang i takseringen, kan hente inn 1 million til frivilligheten, ungdomsklubben og nye lærebøker. Ved å flytte de to KAD-sengene fra Orkanger til Liabø sparer vi 1,9 millioner som kan redde Halsanaustan barnehage. Å redusere varaordførerstillingen til 20% og utsette biblioteket, kan sikre PPT som uansett må oppbemanne igjen i 2023.

Snakker for døve ører

Siden en del av disse pengene først kommer i 2023, må vi spe på med de 3,4 millionene vi fikk i ekstraoverføringer fra regjeringen. For målet må være å strekke tiden for nedbemanningen slik at vi når flere gjennom naturlig avgang, og slipper å si opp de yngste medarbeiderne med barn, ektefelle og kort ansiennitet. Heim trenger dem alle sammen.

Denne jobben burde startet for flere år siden, men vi har dessverre ikke fått gjennomslag. Likevel skriver gruppelederen i Senterpartiet i onsdagsavisa, slik hun gjorde i 2019, og 2020: Alt er i skjønneste orden, men alt er HalsaListas feil.

Dette er ikke å «svartmale vår nye kommune», ordfører. Noen må si det som det er.

Men det blir nok å snakke for døve ører enda en gang. Å overbevise posisjonen i løpet av 5 minutter taletid den 16. desember er en utopi.

Les også

¼ av årsverkene på renhold forsvinner: – Hva kommer dette til å bety?

Les også

Aldri bra nok for Halsalista

Les også

Bra nok – for Halsa