Høyskolen

Tidens Krav viste oss en tegning av «blokkene» som skal huse høyskolen.

Jeg forstår at firkantete kuber gir best utnyttelsesgrad for byggeieren. Men det er en forbrytelse mot miljøet.

Prosjektet vil gro opp på byens beste tomt og sperre inn bakenforliggende bebyggelse. Dette skjer i en av kystens mest velregulerte havneområder. Prinsippet for havnebebyggelsen var; høye møne hus med gavlene mot kaien, og et lavere mellombygg. Rådhuset skulle være eneste unntak. Bakenforliggende bygg får da mer «luft» og beholder i større grad utsikten.

Jeg håpet lenge at vi ville invitere til en arkitektkonkurranse for å få forslag om noe nyskapende. Noe som forsterker Kristiansunds særtrekk. Utformingen av et så signaltungt prosjekt, bør ikke alene bestemmes av byråkrater eller politikere. Få av disse har arkitektonisk utdannelse. Juryen i en slik konkurranse må være faglig kompetent.

Våre naboer i Molde investerer nå «stort» for å bygge opp en presentabel havnefasade. Når vi «investerer stort», ender det opp i visuell forsøpling.

Forførende

På tegnebordet viser utbyggerne oss forførende åpne inneområder. - Bra for studentene, men ikke for alle oss andre. Sett fra Piren blokkeres Vågen av firkantede «blokkhus» med fantasifulle trekantede vinduer.

Vår tid krever selvfølgelig et videreutviklet formspråk. Det bør allikevel basere seg på samme normer som vi har bestemt for havnen..

Foreløpig presiseres det at dette kun er et forslag. En gang var også «mekano-paviljongen» i gågata et «forslag». Den ble en vits. Musikkpaviljongen, var et forslag. Den fungerte ikke.

Dette prosjektet bør bestå av signalbygg og bør kunne representere byen vår minst like lenge som Loennechen-gården. Arkitekturen skal fungere på gatenivå. Den må innby til inkludering. Området skal dessuten også fungere på «velværenivå» for flere enn de som bygger.

Fargevalget på byggene i TKs presentasjon spiller muligens på byens polykrome tradisjoner. Men så er det bom stopp.

Jeg sier ikke at alt ved forslaget er stygt, det passer bare ikke her. Jeg fikk assosiasjoner til en tapt arkitektkonkurranse for et helt annet sted, fiffet opp med litt forførende maling. Det blir for billig ...

Utbyggingen & Havnen

Høyskolen ønsker å bygge på en kai som pr. i dag kan benyttes av store skip, som for eks. den gamle hurtigruten «Nordstjernen». Fra skissen ser jeg at de vil «pele» (banke ned) ned noen støtter på 10 meters dyp. For å holde på plass noe jeg antar er en slags pongtong-kai. Bruksmessig er ikke det noen erstatning for det havnen frarøves.

Tegningen viser at deler av Høyskolen bygges helt ute på kaikanten. En kai uten bakområder er ubrukelig som kai.

Alle offentlige kaier i Norge er i prinsippet avgiftsfinansiert av den maritime næringen. Også Nordmørskaia, kaikanten og et tilhørende bak areal innenfor. Området tilhører Nordmøre Havn, kystnæringene og ikke Kristiansund kommune. Heller ikke leietakeren, «Høyskolen i Molde» eller eiendomsfirmaet Rema, som blir den formelle eier.

Har de lov til dette?

Beredskapslageret med oljelenser og annet utstyr er i dag på østsiden av kaien. Beliggenheten er ideell da det lett kan betjenes med både bil og båt. Lagerskurene eies av Nordmøre Havnen, dette beslaglegges nå av høyskolen. Alt dette er finansiert ved hjelp av anløps- og lasteavgifter. Jeg stiller spørsmål ved at Kystverket ikke stiller spørsmål. Her blir store avgiftsfinansierte verdier benyttet til annet enn havnerelatert virksomhet. Jeg tror faktisk ikke at Nordmøre Havn/kommunen har lov til det. Alt område, til og med veien som fører til hurtigbåten, ligger på Havnevesenets område.

En kompensasjon med nye kaier med tilsvarende dybde, lager og bak-områder har jeg vanskelig for å se for meg som en mulighet. Områdene finnes rett og slett ikke.

Rådmannens våte drøm

Å få et sugerør inn i havnekassen har alltid vært rådmennenes «våte drøm». Jeg begynner nå å ane hvorfor det plutselig ble så viktig for kommunen å «kuppe» havnerådet, samt å erstatte forrige havnesjef med en reserverådmann som i tillegg er jurist. Spesielt på bakgrunn av at det var kompetente søkere med adekvat utdannelse og erfaring.

Til slutt; ikke kall dette et «Campus».

Et «Campus» er et område tilknyttet et universitet. Dette er en filial av «Høyskolen i Molde». Dette minner mest om en reke som slår seg på brystet og skriker; «jeg er en hummer!».