For ett år siden hadde jeg et innlegg hvor jeg uttrykte min gremmelse over tiltak som kunne vært gjort og som ville gjøre Kristiansund enda triveligere. Tydeligvis for døve ører.

Det var noen enkle forslag til å forskjønne byen og gjøre den triveligere og høyne omdømmet.

Rådhusplassen – du bør ikke være mørkredd. Går du over plassen en mørk kveld er det lite trivelig. Ja, nesten skummelt. Hvorfor ikke lyssette den? Få inn en arkitekt som kan lys.

Status 1 år senere – fremdeles like mørk og dyster om kvelden. Arkitekten som kan lyssetting glimrer med sitt fravær.

Rådhuset tidligere Jonas Eriksen-gården – oppussingen ble fin den, men hvorfor er det ikke satt lys bak på strekene (tidsangivelsene) og viserne på klokka? Du kan knapt se hvor mye klokka er på kvelden. Se på skiltet som henger på helsehuset med teksten Campus, der er det gjort på en forbilledlig måte. På samme vegg som klokka, henger også byvåpenet. Hvorfor er ikke det lyssatt? Vises knapt etter mørkets frambrudd.

Status 1 år senere – Klokka på veggen fremdeles like mørk og vanskelig å se i mørket. Byvåpenet likeså. Elektriker glimrer med sitt fravær.

Hollywood-skiltet – Hvem fant på at man skulle sage ned sitkagranen bak skiltet? I dagslys kan du knapt få øye på det. Hvorfor ble ikke sitkagranen som står til venstre for skiltet tatt i stedet, der er det mye å ta av? Selvfølgelig skulle trærne bak skiltet ikke vært tatt. Her har noen vært bevisstløse i gjerningsøyeblikket og ikke sett konsekvensen av hva de har gjort

Status 1 år senere – Det gror litt til, men fremdeles lite synlig. Her har naturen hjulpet til, men det skader ikke med en hjelpende hånd fra kommunen.

Kirkelandet kirke – En utrolig vakker bygning som var langt forut for sin tid i byggestil. Den er lite promotert. Den er verdt et besøk. Hvorfor ikke promotere den som Atlanterhavskatedralen – det fenger og skaper nysgjerrighet. Tromsø har sin Ishavskatedral, vi har Atlanterhavskatedralen.

Status 1 år senere – Ingen tegn til å ville endre navn til Atlanterhavskatedralen. Navnet skjemmer ingen sies det og det er sant, men dagens navn vekker ikke nysgjerrigheten til å ville besøke kirka.

Nordholmen – Hva skjer her? Det er så vederstyggelig stygt at jeg blir grinete av å se på den. Ligger midt i innseilinga til byen i Nordsundet. Litt av et velkomstsyn for nye besøkende, de må jo lure på hva som skjer her i byen når slikt kan få stå år etter år. Her burde kommunen pålagt riving av bygningsmassen. Det vil likevel være atskillig penere med en flat holme enn det som er der i dag.

Status 1 år senere – Like stygt og skjemmende. Riv bygningene og sett opp et krykje-hotell. Kan være greit å minne om hva Plan- og bygningslovens sier:

§ 31-3: Eier eller den ansvarlige plikter å holde byggverk og installasjoner som omfattes av denne lov i en slik stand at det ikke oppstår fare for skade på, eller vesentlig ulempe for person, eiendom eller miljø, og slik at de ikke virker skjemmende i seg selv eller i forhold til omgivelsene

§ 31-5: Er byggverk kommet i slik stand at det etter kommunens skjønn ikke kan settes i stand uten hovedombygging, og nybygging eller hovedombygging ikke kan gjennomføres eller ikke blir satt i gang innen en rimelig frist som kommunen setter, kan kommunen kreve at byggverket eller restene av det blir fjernet og tomta ryddet.

Byggverk med videre kan også kreves fjernet dersom det etter kommunens skjønn er kommet i slik tilstand at det medfører fare eller vesentlig ulempe for person, eiendom eller miljø, eller virker sterkt skjemmende, og det ikke er satt i stand innen en fastsatt frist.

Det kan se ut som Plan- og bygningsloven er satt til side av kommunens Plan, bygg og eiendomsavdeling i denne saken. Det er forunderlig at disse to lovene ikke blir håndhevet overfor eierne av Nordholmen. Hva ligger til grunn for ikke å ta nødvendig vedtak om riving/istandsetting? Kommunens Plan, bygg og eiendom slår ganske så hardt og brutalt mot den menige mann i Kristiansund som tilfeldigvis skulle ha gjort noe som strides mot Plan- og bygningsloven.

Tahitibrygga – Der er det vel noe på gang som kan resultere i riving eller istandsetting. Den ligger jo midt i innseilinga til byen fra Sørsundet. Ikke noe vakkert syn den heller. Vi får håpe at eierne får rivningstillatelse. Turistene som kommer med sundbåten til Innlandet må bli forskrekket over det de ser.

Status 1 år senere – TTT – ting tar tid, men det er vel noe bevegelse der, setter min lit til at eierne jobber med saken. Sitter med en følelse av at viljen er til stede, men at det stopper opp andre steder.

Gravstedet på Goma – et fryktelig syn som lider av manglende vedlikehold. Det er det eldste gravstedet i byen, med jord som er skipet langt fra. Det er jo en historie i seg selv, men forstår godt at man ikke vil gjøre noe for å promotere det. Det ser jo ikke ut.

Status 1 år senere – Gror godt der. Vedlikehold og forskjønning glimrer med sitt fravær.

Brannstasjon – Plasseres bortgjemt under en bro og midt i et boligfelt. At det går an? En brannstasjon skal være synlig og ose av trygghet.

Status 1 år senere – Det kan se ut som den får sitt endelikt. Noen har tatt til vettet.

Campus – Hvor ble det av signalbygget? Hvor sidrompa går det an å bli? Rett blikket mot Bodø og se hva de har fått til av signalbygg mot havna.

Status 1 år senere – Bedre, men langt fra et flott signalbygg. Toget er gått.

Normoria – Kulturhuset i Kristiansund – Hvor ble det av signalbygget? Siste utkast likner på Volvo-forhandler Isbergs bygg på Hasle i Oslo. Hva er hensikten med å framheve Langveien skole – ikke det vakreste det heller. Går det an å bli så kjedelig? Bygget skulle selvfølgelig vært plassert på Kirktomta. Jeg forstår meg ikke på de folkevalgte som gikk inn for Kongens plass. Kan se ut som man ikke lenger lytter til folket, men er mer opphengt i sitt eget ego. Det eneste som er bra er navnet: Normoria.

Status 1 år senere – Bedre, men langt fra et flott signalbygg. Toget er gått.

Vi hører om Gjenreisningsbyen Kristiansund i mange byggesaker. Legg Gjenreisningsbyen i en skuff og lås den. Den hemmer byens utvikling. Det blir for traust og sidrumpa.

Dette kan sikkert etter manges øyne se ut som nedsnakking av byen, men noen ganger kan det være på sin plass med innspill som kanskje kan være med på å høyne både trivsel og omdømme.

Etter litt kritikk for manglende gjennomføring/beslutninger fra diverse etater av forslag til tiltak, vil jeg gi skryt til parketaten som gjør en fantastisk jobb. Byen har noen flotte blomsterbed/rabatter og parkanlegg som de og vi kan være stolte av.

Les også

En fantastisk by, men jeg gremmes ...

Les også

Pynt byen til turistene kommer