Coop Nordvest er i gang med en razzia mot sine egne Coop Markeds-butikker, og dermed kundene i grisgrendte strøk. Noen butikker er allerede lagt ned / bestemt lagt ned, og flere andre er planlagt lagt ned i nærmeste framtid.

Årsaken er en bevisst strategi fra Coop med til dels store prisforskjeller mellom de forskjellige kjedene i Coop, der Markedsbutikkene legges opp til å være dyrest, spesielt opp mot Extra. Følgelig flykter kundene fra Markedsbutikkene for at Coop skal sluse disse kundene mot Extra, for derved å styrke dem i kampen mot bl.a. Kiwi og Rema.

Omsetningen går ned og resultatene i Markedsbutikkene viser etter hvert underskudd, som så får ledelsen og styret til finne en grunn for å legge ned.

Skulle tatt større ansvar

Coop har vært bygdenes butikk i over 100 år, men det er det slutt på nå. Handelen presses inn mot større sentra, med den følge at bygdesamfunn mer eller mindre legges øde. Butikken er og har vært et møte- og samlingspunkt for bygdefolket, og en veldig viktig samfunnsaktør i enhver bygd. Coop skulle tatt et større ansvar for å stanse den negative utviklingen i mange bygdesamfunn, og støttet de mindre butikkene i stedet for å støte de ut.

Ledelsen sier de har gjort det de kan for å berge en butikk, mens de i virkeligheten gjør det de kan for å få butikken nedlagt, med bl.a. høye husleier, rabattavtaler for kundene som de øvrige kjedene i Coop har, men ikke Markedsbutikkene og ikke minst store prisforskjeller. Og det er spesielt de store prisforskjellene folket snakker om.

Med denne strategien til Coop gjør at Markedsbutikkene blir ulønnsomme og ledelsen kan gni seg i hendene og skryte av økende omsetning på sine Extra- butikker.

Utvannet slagord

Det er jo direkte tragisk for mange bygdesamfunn at Coop Nordvest med flere milliarder i omsetning skal være skyld i og ansvarlig for nedleggelse av de mindre butikkene på bygda, og være med å bidra til avfolking. Skammelig er ordet. Slagordet «Litt ditt» er vatnet ut på landsbygda og blir nå borte.

Jeg er en skuffet og irritert gammel kunde, fordi også vi står i fare for å miste vår nærbutikk, pga. Coops pris politikk.