Lav radioaktivitet i reinskjøtt

Artikkelen er over 4 år gammel
DEL

Rett før villreinjakta startet i Sunndalsfjella 20. august, kom det melding om at det i fjor ble registrert en økning av det radioaktive stoffet cesium i villreinkjøtt. Analysene bygger på 70 kjøttprøver fra ulike regioner, så grunnlagsmaterialet er ikke all verden.

Sigbjørn Stokke ved Norsk institutt for naturforskning (NINA) sier til Nationen at prøvene viste en markant økning i radioaktiviteten i villrein i Rondane Nord, samtidig som økningen var betydelig også i Snøhetta og Ottadalen Nord i forhold til de siste fem årene. Radioaktivt cesium i kjøtt måles i becquerel per kilo (bq/kg).

I Snøhetta var snittverdien på 731 Bq/kg i fjor høst. Det er fortsatt godt under Mattilsynets anbefalte grenseverdi som er satt til 3.000 Bq/kg. Årsaken til økningen i fjor var et godt soppår. Dette er viktig føde for både villrein og sau. Sopp tar opp i seg mye radioaktivt cesium.

Mattilsynet anbefaler at ingen bør få i seg mer enn 80.000 becquerel per år. Dermed kan man spise 45 kilo med kjøtt fra villrein i Snøhetta før grenseverdien overstiges. For gravide, ammende og barn under to år anbefales en halvering.

Artikkeltags