Ketil Strand Andersen skrev i gårsdagens avis at «vi avgjør sykehusets skjebne». Det er jeg langt på vei enig i. I det minste kan vi påvirke sykehusets skjebne ved å stemme på de tre partiene som helt klart vil ledet landet de neste fire årene.

I åtte år med Høyre ved roret har den borgerlige regjeringen hatt sykehussaken for nordlige delen av fylke på sitt program. Først nå begynner det å bli en byggesak av prosjektet. Det er derfor rikelig med tid til å endre planene og skape en større rettferdighet i sykehustilbudet. Ved et regjeringsskifte vil det ligge godt til rette for å sikre et bedre sykehustilbud for Nordmøre.

Den debatten som har foregått har fått Arbeiderpartiet til å endre sin sykehuspolitikk. Den ble lagt frem mandag. I en regjering av Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti vil det bli utmeislet en ny sykehuspolitikk der de tre partiene står frem med et felles opplegg. Her må det selvsagt inngås kompromisser der alle de tre partiene er delaktige i det felles opplegget. For oss velgere er det viktigst nå å få til et regjeringsskifte. Det å få kastet ut Høyreleder Solberg og Høyrenestleder Høie fra regjeringskontorene er den viktigste oppgaven for velgerne på Nordmøre. I den jobben er det faktisk likegyldig hvilket av de tre partiene man stemmer på.

Men i resten av det politiske spekteret, er det også viktige spørsmål som man må legge vekt på når den enkelte velger foretar det endelige partivalget.

Les også

Vi avgjør sykehusets skjebne