I «Delta i debatten» i TK 23. februar stilles spørsmålet «Fikk de gjennomslag?». Spørsmålet gjelder stortingsrepresentanter, og statsråder fra Kristiansund, og hvilke gjennomslag de har hatt som gavner Kristiansund og Nordmøre. Pål Farstad fra Venstre er den som sist ble innvalgt som stortingsrepresentant fra Kristiansund (2013-2017), og det enkle svaret på spørsmålet er: Ja, vi fikk gjennomslag.

For å utdype litt. Pål Farstad fikk gjennomslag for:

3 mill til Høyskolesenteret i Kristiansund på statsbudsjettet 2014, samt påfølgende årlige bevilgninger til bl.a. studieplasser ved Høyskolesenteret, noe som var avgjørende for arbeidet med etablering av Campus Kristiansund. Statlig bevilgning til Opera- og kulturhus i Kristiansund, endelig konfirmert av kulturministeren i 2019. 70 statlige arbeidsplasser til Kristiansund (politi og skatt). Bevilgninger over statsbudsjettet til Helseinnovasjonssenteret, til NORSØK på Tingvoll, og til tidligere KKKK-festivalen, nå Festspillene i Kristiansund.

I tillegg hadde han bl.a. en finger med i spillet i samferdselsprosjekt som Tingvoll-Meisingset og Betna-Stormyra, og i næringspolitiske saker som passer Nordmøre.

Gjennomslag for politikk som er til gavn for Kristiansund Nordmøre har vi også hatt uten å ha egen stortingsrepresentant, men gjennom åpne kanaler inn til regjeringsapparatet som våre lokale folk har visst å benytte seg av. Ragnhild Helseth, som nå er 2. kandidat på stortingslista til Venstre i Møre og Romsdal har gjennom tett kontakt med regjeringsapparatet vist at hun har sterk gjennomslagskraft, slik hun har vist i opera- og kulturhussaken.

Å få gjennomslag for saker og politikk som gavner Kristiansund og Nordmøre handler for oss i Venstre om å bidra til at regionen er attraktiv for oss som har tilhold her, og for de som tenker på å komme hit. Denne attraktiviteten oppnås gjennom å sikre mangfold i arbeids- og næringsliv, gjennom å bygge kultur, og ta vare på natur. I tillegg oppnås attraktiviteten gjennom å framheve våre fortrinn og muligheter, og i mindre grad peke på det som måtte finnes av ulemper. Der har vi alle et ansvar.