Helsemyndighetene vurderer nå å forby snus med smakstilsetninger. Ifølge bransjen kan dette ramme halvparten av snusen som i dag selges. Fremskrittspartiet er tydelige på at vi ikke ønsker denne typen forbud.

Snus er beviselig er langt mindre helseskadelig enn røyking, og hver røyker som går over til snus eller e-sigaretter er en seier for folkehelsen. Karl Erik Lund ved Folkehelseinstituttet som har uttalt at «Snus må ha reddet langt flere liv enn produktet eventuelt har tatt». Å få røykere over på alternative nikotinprodukter som snus er god helsepolitikk. Når opptil 50 prosent av snusen som i dag selges kan forbys, handler ikke dette om å stoppe rekrutering, men å drastisk redusere valgmulighetene for snusere.

31 % av befolkningen røyket fast i 2000, mot kun 11 % i 2017. Den dramatiske reduksjonen i antall dagligrøykere viser at dagens politikk fungerer. FrP ser derfor overhodet ikke noe poeng i å gjøre livet kjipere for dem som allerede snuser.

Helse- og omsorgsdepartementet vil legge frem en ny tobakksstrategi for å redusere tobakksbruken i Norge i løpet av våren. FrP vil kjempe for gjennomslag i regjeringen, slik at tobakksstrategien blir lagt frem uten et forbud mot smakstilsetninger i snus. FrP mener det viktigste tiltaket for å redusere antallet dagligrøykere ytterligere er å tilby mindre skadelige alternativer som e-sigaretter og nikotinfri snus.