Med en drøy uke igjen til avstemningen er det grunn til noen påminnelser. Hvorfor ble det bestemt å holde en folkeavstemning? Årsaken er hvordan Nordmøre og Kristiansund behandles i M&R fylke og har blitt det i flere titalls år.

Det som fikk begeret til å renne over var sykehussaken. Alle ventet på hva utredningsgruppen skulle konkludere med, og Astrid Eidsvik reiste frem og tilbake mellom Molde og Kristiansund for å forberede de ansatte på det som ville komme. Da styrene fikk greie på det, ble det full utrenskning og nye direktører som ville ha Hjelset. De senere budsjettsprekkene har vist at nullalternativet var det mest lønnsomme likevel?

Før det hadde vi metanol-fabrikken på Tjeldbergodden, hvor Knut Baardset måtte ha hjelp fra Statoil og Trøndelag for å få landet prosjektet i Aure. I strategiplanene til M&R fylke skulle «hvitflekk»-kommunene prioriteres, men det ble ikke nevnt når det kom til konkrete prosjekter. Den største motstanden kom fra M&R Fylke. Ormen lange var også et slikt prosjekt. Shell ville bygge på Averøy, men Bondevik og Reiten ville selvfølgelig ha en romsdalskommune. Men den gangen var det kanskje deres tur.

Evnen eller viljen?

Det dukker opp stadig nye opplysninger om Møreaksen og hvordan SVV jobber. SVV passer på at tunellen under Veøya bli så lang at det kreves dobbelte løp på grunn av krav til sikkerhet, og derfor tillegg for store ekstra kostnader. Hvorfor sørger man ikke for å unngå en slik trasé eller løsning, når man kan spare mange milliarder? Fordi da risikerer man at Møreaksen ikke velges.

Så har vi dagens sykehusnytt, som dreier seg om at fødeavdelingen fortsatt ikke er åpnet, snart ett år etter at den ble stengt. Det skjedde fordi HMR ikke greie å rekruttere, som Høie fortalte til Stortinget, men etter at et lokalt rekrutteringsteam kom på banen, greide man å rekruttere 10 fagpersoner i løpet av et halvt år. Men de har fremdeles ikke greid å åpne. Er det evnen eller viljen? Begge deler er uakseptabelt. Er det noen som ikke tror at dette har med M&R å gjøre?

Rettferdighet et fremmedord

Et annet eksempel er fagskolen, som har avdelinger i Kristiansund og Ålesund. Ifølge Stig Anders Ohrvik, har et konsulentselskap sett på dette og kommet fram til at fagskolen i Kristiansund har vært underfinansiert og gått med millionunderskudd, mens fagskolen i Ålesund har gått med overskudd. Fylkestinget vedtok i 2021 at disse to skulle ha felles ledelse. Fagskolestyret i Møre og Romsdal vedtok nylig å søke om midler for å starte opp et nytt studium innen elektro. I saksframlegget er det Ålesund som fremheves: «Studiestad Ålesund tilbyr i dag to studie innan elektro; automatisering og elkraft. Eksisterande fagmiljø vil være med i utviklinga av nytt fleksibelt studium. Ved å utvikle fleire studie som er i slekt, vil fagskulen kunne bygge sterkare fagmiljø og auke kvalitet i eksisterande studie.» Når man hele tiden skal utvide og prioritere eksisterende fagmiljø, vil Kristiansund bli hengende lengre og lengre etter. Det samme skjer hele tiden, selv om begrunnelsene endrer seg. Rettferdig fordeling er et fremmedord.

Vil man noen gang får høre ordfører Dahl si følgende: «Jeg tror vi vil redusere kostnader for NAV ved å slå sammen kontorene i Molde og Kristiansund, og ettersom Kristiansund har langt færre offentlige arbeidsplasser enn Molde, så er det rett og rimelig at en slikt sammenslått kontor legges til Kristiansund.» Fra den kanten vil vi aldri få støtte, med mindre det ikke dreier seg om flere arbeidsplasser enn man kan telle på én hånd.

Campus og kulturhus i fare?

Vil en folkeavstemning eller flytting, der folket peker på Trøndelag, sette disse to prosjektene i fare? Det vet vi jo ikke, for det har man ikke sørget for å innhente tydelige signaler om. Nordmørskommuner vil ikke bare være en utgiftspost, vi tar med oss skattepenger også. Det er ingen grunn til å tro at dette skal være vanskeligere for Trøndelag fylke enn for M&R, men det krever vilje. En slik vilje burde ha vært avklart på forhånd. Hva vet man om hva slags muligheter som følger av en sammenslåing? Tvert imot er inntrykket at veldig lite er gjort etter at bystyret vedtok folkeavstemning. Trenering er ord som er brukt. Løftet var selvsagt bare et utspill i valgkampen, for å unngå å miste velgere.

Man vet aldri hva resultatet av en satsing vil være, men jo hardere og mer fornuftig man jobber, jo større sjanse er det for å lykkes. Hvis man skal være helt sikker, må man først bygge en tidsmaskin. Men ildsjeler greide å skape KBK og det har være en kjempesuksess som overgår det de mest optimistiske hadde håpet på. Den type suksess kan man oppnå på andre felter også. Har vi ennå ikke lært hvordan det er å være lillebror i et fylke der alt skal avgjøres gjennom maktkamper? Fra veiprosjekter til stortingslister.

Det finnes mange spennende bedrifter og næringer på Nordmøre, men det kan være like stor sjanse for å oppnå suksess som en del av Trøndelag enn som en del av M&R. Det er jo dette historiene viser oss. Hvis man ønsker at Kristiansund skal være et kraftfullt og levende regionsentrum i fremtiden, må byen ha større ambisjoner og bedre strategier enn i dag. Stem FOR å flytte fylkesgrensen.

Les også

Fakta og følelser om regionene

Les også

– Jeg er fryktelig glad for å være med på laget som bygger en fremtidsby