Det er ganske spesielt at vi med dagens situasjon med høye strømpriser og der verden skriker etter energi, hvor partiene Rødt, Sosialistisk Venstreparti og Miljøpartiet De Grønne fremmer forslag om å stanse all leteaktivitet for olje og gass her i Norge, og i praksis legger ned næringen!

I tillegg skal altså Senterpartiet, Arbeiderpartiet og Sosialistisk Venstreparti utsette 26. konsesjonsrunde for leteaktivitet. Dette skaper ustabilitet i næringen og setter tusenvis av arbeidsplasser i fare.

Er Senterpartiet blitt en dørmatte som disse miljø-drømmerne må tråkke på for å få gjennomslag for politikken sin?

Vi står midt i en strømkrise som delvis er utløst av en idiotisk europeisk symbolsk energipolitikk som legger ned fullt brukbare kraftverk til fordel for ustabile vindturbiner som ikke produserer strøm når det ikke blåser. Da skal de rødgrønne partiene planlegge for en krise i norsk økonomi med noen helt håpløse forslag. Hvor skal pengene tas fra når de vil avvikle oljebransjen? Hva skal finansiere symbolpolitikken deres fremover?

Olje- og gassnæringen er grunnlaget for økonomien i samfunnet vårt, og finansierer grunnleggende tjenester og alle viktige funksjoner i landet. Vi skal utvikle næringen, ikke avvikle den!

Fremskrittspartiet vil satse på oljenæringen og ta opp og utnytte hver eneste dråpe olje og gassmolekyl vi kan selge fremover! Vi trenger stabilitet, ikke eksperimenter.