Vi vil kjempe for at Kristiansund sykehus skal ha et godt fødetilbud også etter at SNR Hjelset står ferdig. Og vi har et enstemmig fylkesstyre i Møre og Romsdal Arbeiderparti i ryggen.

Like etter at Sp-leder Vedum gikk ut og åpner for å samarbeide tettere med Høyre, kom fylkeslederen i Senterungdommen med sterke angrep på Arbeiderpartiet i saken om føden i Kristiansund. Det henger ikke på greip, for Høyre og Høie, som Sp nå flørter med, har allerede forsøkt å legge ned føden.

Stå sammen

I Arbeiderpartiet ser vi ikke på Sp som en motstander. Tvert imot skal vi stå sammen for å bekjempe sentraliseringa og privatiseringa til Høyre og Frp. For oss er det nemlig der konfliktlinja går i norsk politikk, ikke i intern kjekling mellom rødgrønne alliansepartnere som bare hjelper høyresida.

Les også

Har vi glemt «sykehusgarantisten»?

Ikke tenkt å gi oss

Så til fødetilbudet i Kristiansund: Arbeiderpartiet har allerede fått stoppet Høyre-regjeringa sitt forsøk på å legge ned fødeavdelinga i byen. Og vi i Møre og Romsdal Arbeiderparti har ikke tenkt å gi oss med det. Vi skal fortsette kampen. Men da trenger vi å være sterke – da trenger vi å ha støtten fra velgerne i ryggen.

Møre og Romsdal Arbeiderparti har et enstemmig vedtak om å ta vare på fødetilbud ved Kristiansund sykehus også etter at SNR Hjelset er bygget. Det vedtaket forplikter alle oss som står på liste for Møre og Romsdal Arbeiderparti til Stortinget. Og vi kommer til å kjempe for det.

Møre og Romsdal Arbeiderparti er også tydelige på at vi ønsker å erstatte helseforetaksmodellen med en mer direkte demokratisk styring av sykehusene våre.

Les også

Det viktigste som står på spill til høsten  

Krafta fra velgerne

Saka om halverte fergetakster, viser hvilken kraft vi i Møre og Romsdal Arbeiderparti har når vi står sammen. Hadde ikke vi satt saken på dagsorden, ville ingenting skjedd med fergetakstene. Denne krafta kommer fra velgerne som stemmer på Arbeiderpartiet. Nå kjemper vi for å få på plass økonomien til fortsatt fødetilbud i Kristiansund.

Arbeiderpartiet går til valg på mer penger til sykehusene i Norge. I våre statsbudsjett har vi satt av mange millioner mer til sykehus enn både Høyre og Frp. I en rødgrønn regjering vil vi være en pådriver for å sette av nok penger til et godt, desentralisert sykehustilbud med gode tjenester til folk - uansett hvor du bor. For vi i Arbeiderpartiet vil bruke de store pengene på å skape gode velferdstilbud for vanlige folk, framfor store skattegaver til de aller rikeste i samfunnet vårt.

Les også

Arbeid og verdiskaping er jobb nummer én for Ap

Faglig forsvarlig

Selvsagt må tilbudet være faglig forsvarlig. Det handler i stor grad om tilgang på fagfolk. Under Høyre og Frp er det blitt en stadig større mangel på både leger og spesialsykepleiere. Den politikken vil vi i Arbeiderpartiet snu. Vi går til valg på flere studieplasser for helsepersonell. I tillegg har Arbeiderpartiet i Møre og Romsdal tatt et eget initiativ for å starte opp desentralisert legeutdanning der kommende leger får ta store deler av praksisen sin ved sykehuset i Kristiansund. Slik jobber vi for å styrke sykehustilbudet både på Nordmøre - og i hele Møre og Romsdal.

Vi skal ikke legge oss opp i valgkampen til Senterpartiet, men vi håper de fremover vil flørte litt mindre med Høyre, og heller står sammen med oss i Arbeiderpartiet om et tydelig rødgrønt alternativ.

Verdivalg

For oss er storingsvalget i høst et verdivalg. Vil du ha mer sentralisering, privatisering og salg av Norge med Høyre og Frp? Eller vil du ha satsing på trygge arbeidsplasser, gode skoler og et godt helsetilbud i hele fylket – med en ny regjering ledet av Arbeiderpartiet? Den 13. september er det du som bestemmer.