Nordmøre museum skal i 2024 flytte inn i nye lokaler i kulturhuset Normoria i Kristiansund. Der skal det åpnes en ny hovedutstilling, som skal være tilgjengelig og formidles i flere år etter åpningen.

– Vi vil at alle Nordmøringer skal kunne kjenne seg igjen i utstillinga og inviterer nå ungdomsrådene på Nordmøre, inkludert Heim og Hustadvika, til en workshop hvor ungdommen kan komme med innspill til hvilke historier vi skal fortelle om Nordmøre. Vi vil høre hva ungdom syns er viktig, spennende og interessant å fortelle om. Vi mener at det er spesielt viktig å høre fra ungdom, som er Nordmøres framtid, hvordan de vil at fortiden skal fortelles. Alle deres innspill er interessante for oss, og om de ikke kommer med i hovedutstillingen, vil vi bruke dem i framtidige, mindre utstillinger eller andre prosjekt, opplyser fagleder formidling og prosjektleder Ungdomsstemmer inn i utstilling Normoria, Ann-Charlott Sommer-Ekelund.

– Må være relevante

Invitasjon er sendt til alle ungdomsrådene og Sommer-Ekelund holder nå på å avtale møter.

– Vi vil at utstillingen skal gjenspeile hele befolkningen. Nå skal vi reise ut til ungdomsrådene med en fire timers workshop og avslutter med pizza. Vi ønsker genuint deres meninger. Utstillingen skal si noe om Nordmøre og de skal kunne kjenne seg igjen. Skal vi være relevante må vi høre på de unge i dag, sier hun.

Utstillingsprosjektet bruker en metode som heter Verktøykassa, utviklet av nasjonalmuseet. Stikkord er kreativitet, medvirkning og idémyldring.

– Vi vil ha ungdom med på en workshop basert på Verktøykassa, hvor de får gi innspill på ting som gjenstander (hva skal vi vise fram), metode (hvordan skal vi vise fram/fortelle om ting), utstillingsgrep som lyd, bilde, lukt, osv., helt ned til sittemøbler. Vi som jobber på museet har allerede brukt en del tid på temaer og tidsperioder. Temaene vi jobber med er kysten, fjordene og bygdene, klassedelt samfunn, migrasjon, vanskelig historie, forhistorie og gjenreisningsbyen. Hovedfokuset er innenfor tidsperioden 1850-1960, sier Sommer-Ekelund, som understreker at hele lokalbefolkningen har mulighet til å påvirke.

– Vi inviterer også lokalbefolkningen inn i prosessen rundt den nye hovedutstillingen i Normoria, og annonserer åpne møter når folk kan komme og snakke med oss.