Kommunens orienteringsmøte om Normoria finner sted onsdag 17. august kl. 18.00, i bystyresalen på rådhuset. Det opplyser kommunen i en pressemelding.

Under møtet vil Tormod Borge Skundberg fra kommunen ønske velkommen, før arkitekten og utbyggeren tar ordet for å orientere om henholdsvis planprosessen og prosjektstatusen. Det vil bli gitt anledning til spørsmål fra salen.

Slik blir møtet

Programmet for kvelden vil se slik ut, ifølge kommunen:

1. Tormod Borge Skundberg (enhetsleder for Eiendomsdrift i Kristiansund kommune) ønsker velkommen og orienterer raskt om dagens agenda.

2. Anders Iversen Klang (Henning Larsen Arkitekter) orienterer om planforslaget og planprosessen

3. Det åpnes for spørsmål til planforslaget

4. Per Olaf Brekkan (OMKK Eiendom AS) orienterer kort om Normoria-prosjektets status

Planforslaget er på høring til 11. september. Etter det vil saken legges fram til 2. gangs behandling i hovedutvalg for plan og bygning.