Sparebankstiftelsen Surnadal Sparebank så dagens lys da bankene Surnadal Sparebank og Sparebank 1 Nordvest ble slått sammen til Sparebank 1 Nordmøre.

Stiftelsen er nest største eier av den nye banken, og skal fordele penger til allmennyttige formål som lag, foreninger og andre ønsker å realisere.

Stiftelsen fikk en del av den grunnfondkapital som er bygget opp gjennom 179 år med bank i Surnadal, og har følgende tre formål som skal oppfylles:

1) Forvalte kapitalen stiftelsen ble tilført ved opprettelsen og utøve et langsiktig og stabilt eierskap i SpareBank 1 Nordmøre.

2) Disponere overskudd og utdele utbyttemidler til allmennyttige formål.

3) Videreføre sparebanktradisjoner og sikre et godt lokalt forankret sparebanktilbud i Surnadal kommune.

Deler av utbyttet fra egenkapitalbevisene stiftelsen har i den sammenslåtte banken, skal fordeles som gaver til glede for innbyggerne i Surnadal og det som var Halsa kommune før kommunesammenslåingen.

Onsdag klokken 19.00 inviteres det til informasjonsmøte i Svorkasalen i Surnadal kulturhus der de oppmøtte får vite mer om blant annet stiftelsens digitale søknadsportal.

Hold deg hjemme om du er syk, og det er plass til maksimalt 50.