Sammen med partnerne skal Wintershall Dea investere 8 milliarder kroner i utbyggingen av Dvalin Nord. Feltet i Norskehavet skal kobles til Heidrun-plattformen via en bunnramme på eksisterende Dvalin, og vil øke norsk gasseksport til Europa.

Det melder selskapet selv i en pressemelding tirsdag formiddag.

Dvalin Nord var det største funnet på norsk sokkel i 2021 og tirsdag leverte Wintershall Dea, og partnerne Petoro og Sval Energi plan for utbygging og drift (PUD) til Olje- og energidepartementet.

– Feltet styrker vår eksisterende posisjon som en av de største produsentene av norsk gass i en tid hvor Europa sårt trenger mer energi, sier Dawn Summers, konserndirektør for operasjoner (COO) i Wintershall Dea i pressemeldingen.

– Det er ikke ofte man tar på seg å bygge ut et felt kun et år etter at det er oppdaget, men det viser at vi er fast bestemt på å forsyne Europa med naturgass og at vi bidrar til utviklingen av norsk sokkel med nye store investeringer, sier hun.

Benytter eksisterende infrastruktur

Selskapet beskriver Dvalin Nord-funnet som et resultat av Wintershall Deas strategi om å lete etter olje og gass nær eksisterende infrastruktur. Feltet vil bli knyttet til Heidrun-plattformen via det egenopererte Dvalin-feltet. Utbyggingen benytter eksisterende infrastruktur i området og vil dermed sørge for produksjonsvolumer med lav karbonintensitet.

– Vi har stor tro på at bruk av denne typen undervannsløsninger vil sørge for viktig energiforsyning til det europeiske markedet. Dvalin Nord blir vårt femte egenopererte undervannsfelt på norsk sokkel, og vi ønsker å investere enda mer for å øke energiforsyningen. Vi er en gassleverandør med ekspertise innen undervannsutbygginger, og vi oppfyller løftet om å produsere mer energi med lavere utslipp, sier Michael Zechner, administrerende direktør i Wintershall Dea Norge i pressemeldingen.

Les også

Da Jorid fikk vite at hun hadde fått kreft tenkte hun «Ja, ja, da vet jeg i alle fall hva som feiler meg»

Tre produksjonsbrønner

Partnerne i Dvalin Nord vil investere 8 milliarder kroner i utbyggingen av funnet. Dette inkluderer boring av tre produksjonsbrønner fra en enkelt havbunnsramme, 10 km nord for det eksisterende Dvalin-feltet. Produksjonen fra Dvalin vil etter planen komme i gang i løpet av de neste månedene. Oppstart av Dvalin Nord er planlagt til slutten av 2026.

Gassfeltet Dvalin Nord ligger på 420 meters dyp, omtrent 270 km nord av Kristiansund. Feltet anslås å inneholde om lag 84 millioner fat oljeekvivalenter. Gassen vil bli eksportert via Polarled-rørledningen til Nyhamna i Midt-Norge.

Wintershall Dea er operatør for feltet med en eierandel på 55 %. Petoro eier 35 % og Sval Energi AS eier 10 %.

Les også

– Alt vi kan gjøre lokalt, skal vi gjøre her fra Kristiansund