– Hei, vi gleder oss til å prate med dere. Hvis dere er klare, kan vi begynne; Berit, hvor lenge har du vært lærer i jobbsjansen?

– Egentlig har jeg vært lærer i voksenopplæringen i 23 år, men bare 3 år i Jobbsjansen.

– Hilde, trives du med innvandrerkvinner? Hvorfor? Hvorfor ikke?

– Ja, jeg trives for at du blir kjent med hele verden og forskjellige kulturer, men det er også viktig å bli kjent med hver enkelt kvinne i Jobbsjansen. Det er flott å jobbe med innvandrerkvinner.

Avis i skolen

Hvert år arrangerer Mediebedriftenes Landsforening nasjonal avisuke (Avis i skolen/Mediekompasset) som tilbyr et læreplanbasert undervisningsopplegg med avis på timeplanen - kostnadsfritt for skoler.

Dette bidraget er et resultat av undervisningen, der deltakerne har blitt oppfordret om å sende inn leserbrev eller artikler til Tidens Krav.

Mer om Mediekompasset kan du lese her.

Hvem er lærere på skolen? Hva mener vi? Er de kvinner, er de menn, hva slags erfaring har de?

– Vi har 13 lærere på skolen, 4 menn og 9 kvinner. Noen er utdannet som lærere på høyskole og noen er universitetsutdannet og har tatt pedagogikk etterpå. Flere har tatt norsk som andre språk for det er viktig i voksenopplæringen. Alle lærere har lang erfaring med voksenopplæringen og god kompetanse. Norsk som andre språk er et fag på høyskolen eller på universitetet. Etter 2024 det er et krav at alle som jobber i voksenopplæring må ha dette faget. Fem av lærerne på skolen har det allerede.

– Hilde, hva slags muligheter har kvinner i Jobbsjansen?

– Kvinnene i Jobbsjansen har store muligheter, så er det opp til hver enkelt kvinne å ta muligheten. Jobbsjansen kan hjelpe kvinnene med språk, samfunnsfag og også lære om arbeidsliv i praksis. Jobbsjansen hjelper kvinnene på veien, men de må gjøre jobben selv. Det er en god kombinasjon med opplæring og øving eller språktrening. Gjennom hardt arbeid har kvinnene gode muligheter til å bli integrert og også kanskje få en jobb.

– Hilde, hvorfor er det bare for kvinner?

– Godt spørsmål. Av erfaring sier norske myndigheter at kvinner trenger mer hjelp til integrering enn menn for å bli selvstendige.

– Berit, hvor mange timer per uke har kvinnene med norskopplæring, hvor mange med samfunnsfag, og hvor mange er de på praksis?

– Til sammen er dette 37,5 timer som en norsk arbeidsuke, og det er da 50 % med norskopplæring og samfunnskunnskap og 50 % i praksis. Det er litt forskjellig for de to gruppene. Det er også viktig å øve språket selv og det må de gjøre utenfor skolen.

– Hilde, hvilke resultater har Jobbsjansen?

– Jobbsjansen i Kristiansund og Averøy har veldig gode resultater. I fjor hadde vi 100 % overgang til jobb. Det betyr at alle som sluttet i fjor fikk jobb. I år vet vi jo ikke helt ennå, men fjorten av rundt førti kvinner er skrevet ut til jobb eller videre utdanning nå.

– Hva lærer kvinnene i Jobbsjansen generelt?

– De lærer norsk, delerer om det norske samfunnet, hvorfor Norge er som det er, kvinnene får forståelse for det norske samfunnet. Litt landets historie, kultur, etikk, rettigheter og plikter, helse, hvordan å skrive CV, jobbsøknad og mye mer. I praksis lærer deltakende om norsk arbeidsliv, språk, får nettverk, venner, regler i arbeidslivet og samarbeid.

– Berit, hvorfor valgte du å være med i Jobbsjansen?

Jeg starte i år 2000 med noe som heter «Språkpraksis», det var ikke bare for kvinner, det var også for menn og for flyktninger. Det er nesten det samme som Jobbsjansen, en kombinasjon av praksis og skole. Her i Jobbsjansen har vi strengere rammer og bedre system. Jeg er også feminist så jeg tenker at det er viktig å lære kvinner å bli selvstendige mennesker. Hvis jeg ikke er 100 % selvstendig selv og hvis min mann plutselig dør så vet jeg ikke hvor pengene kommer fra. Det er viktig at innvandrerkvinner forstår hvordan kvinner i Norge tenker. Familien betyr mye, men vi skal være selvstendig også.

– Hilde, hvor mange år kan du være med i Jobbsjansen? Hva skjer etterpå?

– I Jobbsjansen kan kvinnene være inntil to år. Noen kvinner er jo med i Jobbsjansen i tre måneder mens andre er i to år. Det er veldig stor forskjell. Når du er ferdig med Jobbsjansen, starter du med på det siste året med oppfølging. Hvis du er med Jobbsjansen bare 6 måneder, så starter du på den oppfølging når du er ferdig. I oppfølgingsåret kan du komme på skolen som vanlig, men din deltakerstønad stopper.