Gå til sidens hovedinnhold

INP vil ikkje ødelegge norsk natur

Leserinnlegg

Aldri kan vi slippe taket i den symbolpolitikken som raserer vår uberørte natur, under dekke av grønn omstilling.

Et av Industri- og Næringspartiet (INP) sine grunnleggende visjoner er å bevare miljøet. Vindkraftverk på land og på havet er og blir derfor en viktig sak vi vil jobbe for å avskaffe.

På land ser vi enorme inngrep i urørt natur vi ikke kan tolerere. Det er gitt konsesjoner til utbygging i folks rekreasjonsområder og i folks nærområder, med de støyproblemene dette medfører.


Vi har allerede gjennom årtider bygd ut vassdraga våre, gjort naturinngrep som i dag er blitt en del av disse og vi tenker ikke på dem. Disse vannkraftverkene, både små og store har et potensiale som det er uenighet om. Noen som rir to hester hevder at potensiale ikke er stort nok, mens de som er uavhengig hevder at det er mer enn nok å hente ut til det norske markedet.

Industri og Næringspartiet (INP) sier nei til vindkraft både til land og til vanns, vi vil stanse utbygging, reversere eksisterende, all utbygging må stanses. Den ødelagte naturen må tilbakestilles så godt det lar seg gjøre ved å fjerne veiene som er bygget og alle synlige spor som kan fjernes etter ødeleggelsene. Ved å oppgradere norske vannkraftverk vil vi kunne møte et økt fremtidig behov for kraft.

INP hevder, ved å prioritere norsk næringsliv, norsk industri og norske husholdninger, vil vi ha nok kraft i overskuelig fremtid på denne måten.

Vi ser at det ikke er tilstrekkelig krav til sikring av utslipp som oppsamling av hydraulikk- og smøreolje.

Det er en potensiell fare for at dette vil kunne havne i grunnvannet og forurense folks drikkevann.


De kraftverkene som vi mot formodning ikke får gjort noe med, de skal som vårt partiprogram sier, skattlegges på akkurat samme måte som vannkraftverk. Ingen subsidier. Det som derimot ikke omtales er støttekraft (ja det finnes forskjellige ord på dette) men turbinene trenger i en del situasjoner tilført strøm, dette er noe som går på nettleia, som driftsselskapene ikke betaler for, det er deg og meg som betaler dette på nettleien.

INP støtter naturligvis befolkningen på Haramsøya sin kamp mot vindturbinene. INP støtter all motstand mot denne styggedommen, som er naturinngrep, og symbolpolitikk som vi ikke trenger. Vi kan ikke stilltiende se på at vår natur blir rasert og ødelagt for våre etterkommere for at vi skal være det grønne batteriet for Europa. Spesielt når vi ser til Europa og vindkraftutbyggingen der mer eller mindre er stoppet opp.

Les også

Nei til vindkraft på land, til havs og i fjæra

Les også

Energipolitikk og partival

Les også

Eit klart politisk nei til vindturbinar

Kommentarer til denne saken