Vi er innvandrere på grunn av forskjellige ting. Det er alltid et vanskelig valg. Når du flytter til et nytt land, er du ofte bekymret for alt.

Noen sa at engelsk ikke er nok.

«Hvis du snakker bare morsmål og engelsk, kan du vaske huset», hørte jeg i begynnelsen fra en norsk kvinne. Skuffelse, det følte jeg som en hovedfølelse den første tiden i Norge. Etter flere måneder hørte jeg igjen «ud må ta vasking uansett». Men jeg er utdannet, jeg er mer enn dette. Da begynte jeg krigen min i Norge, og jeg kunne ikke gi meg.

Jobbsjansen

Jobbsjansen, hva er det? Det er et prosjekt som både er norskopplæring og som hjelper innvandrerkvinner til å komme inn på arbeidsmarkedet. Vi er helt forskjellige. Noen har ikke utdanning, noen har doktorgrad, noen har ikke erfaring og noen har jobbet i hjemlandet sitt i flere år. Jobbsjansen gir en mulighet til å tilpasse seg i området vi bor.

Vi får fantastiske sjanser hele tida. Det fineste av alt er praksisplassene. Vi kan se hvordan arbeidsmarkedet fungerer, hvordan vi kan bli kjent med norske kollegaer, men det viktigste er at vi lærer norsk i praksis.

Prosjektledelsen finner en plass som passer best til deg. Det er ofte en plass som du velger selv. Etter tre måneder har vi evaluering sammen med prosjektleder og norsklærer. Da bestemmer vi fremtiden vår. Hvis praksisplassen ikke passer, kan vi bytte til en annen.

Det vi lærer på skolen, er bare 40 til 50 prosent. Resten må vi lære selv. Det betyr at jo mer vi bruker språket, jo mer vi lytter på TV, jo mer vi leser på nett og i avisa, jo bedre blir språket. Det handler om erfaring, og du får det bare i praksis.

Vinner alt

Hva vinner vi på praksisplassen? Vi vinner alt. Vi får bedre anledning til å bli kjent med norsk arbeidsliv, vi kan tjene litt penger, vi lærer fagspråket, vi lærer regler, vi får nye kollegaer og vi bygger egne nettverk i et nytt land. Det er ikke så skummelt lenger, og vi føler oss trygge, og det gir oss mental fred.

Hva er det viktigste målet da? Det viktigste for alle innvandrerkvinner er til slutt å få fast jobb og å skinne i det nye hjemlandet vårt.