Inntektsfall for Solskjær-selskap

Av

Grip Management AS med negativt resultat det siste året.