Arbeidet med revideringen av gjeldende forvaltningsplan for store rovdyr i region 6 Midt-Norge er i gang. I den forbindelse arrangeres det åpne møter i forkant av fristen til å komme med innspill som er 1. mars. Det ene møtet er i Surnadal 2. februar.

Forvaltningsplan for rovdyr i region 6 ble første gang vedtatt i november 2006. Revideringen av forvaltningsplanen skal ta utgangspunkt i gjeldende plan som ble godkjent av rovviltnemnda i 2018.

Det første møtet i regionen er på Steinkjer 30. januar, før det blir møte i Rauma kommune 1. februar som en del av det årlige dialogmøte som Statsforvalteren i Møre og Romsdal arrangerer. Etter møtet på Thon Hotel i Surnadal 2. februar, avsluttes møterekken i kulturhuset på Støren 6. februar.

Møtene er åpne for alle, og starter med en times lunsj. Deretter blir det gjennomgang av oppstartsmeldingen om revideringen.

Videre tema for dagen er: skader forvoldt av fredet rovvilt fra 2010 og fram til i dag, utviklingen av rovdyrbestandene fra 2010 og fram til i dag, forvaltningsområdene i gjeldende forvaltningsplan, framdriftsplan for revideringen av forvaltningsplan for rovvilt i rovviltsregion 6 Midt-Norge.

Det blir anledning for deltakerne å komme med innspill.