«Å ha en åpen debatt som involverer innbyggerne, er viktig i et godt lokaldemokrati», heter det i KS Folkevalgtprogram 2019-2023, med tittelen Tillit.

Et lokaldemokrati utvikles av både innbyggere og folkevalgte. Innsikt gjennom meningsbryting, åpenhet og involvering skaper den tilliten som er grunnleggende for et godt demokrati. Jeg har stor respekt for lokale politikere som bruker tid, engasjement og krefter for å jobbe fram gode løsninger for lokalsamfunnet. Jeg ønsker også å ha tillit til de prosessene som kjøres fram mot store beslutninger med betydning for generasjoner framover. Den tilliten er kraftig utfordret gjennom Bolgnesetsaken.

Les også

Grus Bolgneset?

Svært begrenset åpenhet

Styreleder uttalte nylig i TK at «Noen har nok også kastet seg på en motstandsbølge uten å ha så mye faglig kunnskap om selve prosjektet, men hører at noen roper høyt, med misfornøyde og sinte stemmer». Selvfølgelig mangler vi faglig kunnskap om prosjektet! Svært begrenset åpenhet om den såkalte Havparken gjør det umulig for allmennheten – faktisk også for mange folkevalgte – å mene noe kvalifisert om planene.

Hemmelighold

Vi kan imidlertid mene noe om selve prosessen. Hemmelighold, manglende og lite tillitvekkende kommunikasjon har vært gjennomgående. Vi registrerer at planene er høytflyvende og ikke mer konkrete enn at området nylig ble foreslått for etablering av batterifabrikk. Dette sammen med både TK og Dagbladets avsløringer gjør at tilliten til hele prosessen er fraværende. Å pynte bruden ved å kalle prosjektet Havparken hjelper lite.

Les også

Svar til Erik Rolfsen, «Avsløringer om Bolgneset»

Hersketeknikk

Styreleder går også hardt ut mot såkalt ressurssterke aktører som til og med har utsikt mot det aktuelle området, og ordføreren avfeier kritikken med at når arbeidsplassene kommer, vil omdømmet til saken endre seg. Dette er gjennomskuelig og lite pen hersketeknikk, og for meg vitner utsagnene om at innsikten er problemet, ikke utsikten.

Les også

Avsløringer om Bolgneset

De viktigste korrektivene

Stemmene til de som kjenner mest på utfordringene, er de viktigste korrektivene for lokale politikere. Det være seg om det er stemmene til de som er erklærte motstandere av prosjektet, de som er sunt skeptiske, de som kan få utsikten ødelagt av et gigantisk anlegg - eller en steinørken, de som er bekymret for ytterligere rasering av havbunn, fisk- og fugleliv i Bolgsvaet, de som mener innseilingen til Kristiansund skal preges av noe annet enn industri, de som ikke ser sammenhengen mellom prosjektet og Kristiansund som bærekraft-fyrtårn, de som er redd for år med økt luftforurensning og støy pga. sprengningsarbeid og steinknusing, de som allerede opplever helseplager fra utslippene fra Husøya-et industriområde som må sees i sammenheng med Bolgneset.

Lytter

Kloke lokalpolitikere og styreledere lytter til motforestillinger og innvendinger, de tåler at det ropes høyt, også med misfornøyde og sinte stemmer. Ja, de kan til og med være villige til omkamp på et vedtatt prosjekt hvis det viser seg å være det riktige å gjøre. Selv Bolgnesetsaken er ikke hugd i stein (!).

Det viktigste framover er at folkevalgte får nødvendig innsikt i saken til å kunne gjøre en kvalifisert revurdering. En uavhengig gransking av prosessen må gi både folkevalgte og offentligheten nødvendig innsikt i hva som er reelle planer, inngåtte avtaler og konsekvenser. Innsikten må også omfatte dialog og debatt med innbyggerne, uten at hersketeknikker skal parkere helt nødvendig meningsmotstand. Bare slik kan tilliten til vårt lokaldemokrati gjenopprettes.