6.000 kroner ...

Det kan bli et kostbart møte med politiet for en kvinne fra Kristiansund. Bota hun ble ilagt etter møtet, ville hun ikke betale, så nå blir det en runde i retten. Tema: en kjøkkenkniv i veska.

Kvinnen, som også tidligere har vært i kontakt med politiet, ble stoppet i en gate på Kirklandet. I kvinnens veske ble det funnet en kjøkkenkniv.

Kvinnen, som er i 50-årene, ble senere ilagt en bot på 6.000 kroner for brudd på straffelovens paragraf 189 «for på et offentlig sted å ha båret kniv eller liknende skarpt redskap som var egnet til å påføre noen en kroppskrenkelse».

– I Johan P. Clausens gate hadde hun en kniv i vesken sin, sier politiadvokat Christina Sve Hagen i forelegget.

Øker

Kvinnen ville ikke betale, og forelegget blir nå gjort om til en tiltale når hun møter i retten. Det kan ende med en enda stivere regning for å ha en kjøkkenkniv i veska.

– Botens størrelse er basert på at du vedtar forelegget. Du er tilbudt en lavere bot i forelegget enn den påstanden som vil bli nedlagt om saken sendes til retten. Der vil det bli lagt ned påstand om bot på 7.200 kroner, eller sju dager i fengsel hvis det ikke er mulig å kreve inn boten, heter det i forelegget.

Retten må også ta stilling til om en kjøkkenkniv med sort håndtak skal inndras.