Innfører digital visitt på sykehjemmet

Pasientene ved sykehjemmet på Smøla får møte sine kjære på skjermen.