Dette kommer fram i en pressemelding fra helseforetaket fredag formiddag. Innføring av gult nivå begrunnes med smittesituasjonen i fylket og landet ellers.

– Grunnet økt belastning på sykehusene, mange innlagte med covid-19 og vurdering av den totale personellsituasjonen, har Helse Møre og Romsdal 9. desember heva beredskapsnivået fra grønt til gult, sier helseforetaket i pressemeldingen.

– Ledelsen vurderer kapasiteten i sykehusene fortløpende og setter inn nødvendige tiltak. Vi er nå på det samme beredskapsnivået som de andre helseforetakene i Helse Midt-Norge, sier adm.dir. Øyvind Bakke. Han understreker at selv om Helse Møre og Romsdal nå hever beredskapen, må pasienter som har fått time, møte opp, med mindre de hører noe annet fra sjukehuset.

Pasienter med behov for akutt hjelp skal ringe 113 som normalt.