Mange sliter med å få månedsbudsjettet til å gå opp, og konsekvensen er at stadig flere lar regninger ligge for lenge, ifølge inkassobyråer VG har vært i kontakt med.

I mars så inkassobyrået Fair Group antallet energirelaterte inkassosaker øke med nesten 50 prosent sammenlignet med samme måned året før.

.– Flere og flere sliter med å betale strømregningen. Én ting er antallet, men beløpet er også over dobbelt så høyt, sier Christian Aandalen, administrerende direktør i Fair Group.

Sør-Norge har landets høyeste strømpriser, og selskapet Inkassopartner, som er basert i Kristiansand, har få strømsaker. men de merker konsekvensene på en annen måte.

– Folk prioriterer strømregningen og lar andre regninger ligge og gå til inkasso, sier daglig leder Geir Grindland.

Kredinor har sett en svak nedgang i januar og februar sammenlignet med fjoråret, og mener dette skyldes at strømstøtten fra staten har hjulpet. I mars økte antallet inkassosaker litt likevel og det samme ser ut til å bli tilfellet i april.

Gruppene som særlig rammes, er lavtlønnede, studenter og pensjonister.