Da har Venstre påtatt seg våpendragerrollen for å få Norge inn i EU. For de som har fulgt Venstres utvikling over noen år var det ikke noen bombe at det gamle nasjonsbyggerpartiet Venstre har lagt om kursen 180 grader og for å tilslutte seg Den Europeiske unionen. Allerede i 2005 var jeg til stede på Venstres landsmøte i Molde og medlemskapsspørsmålet gikk da i favør av et Nei med bare 5 stemmer. Skei Grande har vært nei og lokale ledere landet over har vært overveiende nei, men ungdomspartiet har vært ivrige ja-tilhengere. Nå har Venstre fått en troika i ledelsen som heiser EU-flagget.

Det er en kursendring vi skal merke oss! Det hjalp ikke at tidligere venstreleder, justisminister og min felles Mardølaaksjonist Odd Einar Dørum holdt en tordentale mot EU? Han har lenge trodd at han skulle stanse EUforien i Venstre ved hjelp av EØS-avtalen, men «den nye vinen» i Venstre har sugd til seg nyliberalismens vidunderlige nye løsninger og da blir gamle Norge med sine verdier alt for kjedelig og tilbakeliggende. Nå er det «grønn vekst» som skal redde kloden med hjelp av Venstre og EU.

Klimakrisen er det bare EU som kan gjøre noe med sies det, og Norge kan bidra med både vann- og vindmøllekraft samt levere olje og gass så lenge det kreves for å holde hjulene i gang i Europa. Norge som «grønt batteri» for Europa krever at du ikke mister en vindmølle av syne på din ferd langs hele norskekysten.

Utsletter oss selv

Internasjonalt samarbeid er viktig. Det er vi alle enige om, men da var det kanskje FN med sitt globale perspektiv som burde styrkes? De har kommet med grundige analyser både fra sitt klima- og naturpanel. Uberørt natur er like viktig for kloden som klima og Grønn vekst løser ikke problemet, er konklusjonen derfra. Det er et ytterst dårlig bidrag å styrke blokkpolitikken og utslette oss selv som suveren stat i den settingen. Vår stemme i verden blir ikke tydeligere om den filtreres gjennom EU-byråkratiet.

De sier at det er i EU beslutningene tas og da vil de gjerne sitte ved bordet. Når dette fremstår som primærønsket så må de være ganske sikre på at kursen er rett.? Det har lenge spredd seg en myte blant en del folkevalgte at en hånd på rattet i EU (2% innflytelse) er bedre enn demokratisk selvråderett i eget land. Rotevatn begrunner ønsket om å gå inn i EU for å sikre demokratiet. Jeg har blitt enda mer usikker på hvordan majoriteten av de folkevalgte føler seg forpliktet på grunnloven, og hvordan de definerer demokrati.

Folket utøver den lovgivende makt gjennom Stortinget slår Grunnloven fast. Når ja-politikere glatt overser denne paragrafen så sier det ganske mye om politikernes egen rollefortolkning i forhold til grunnloven. Eller kanskje viser det en homøopatisk tro på at jo tynnere innflytelsen fra Norge er, desto sterkere virker den i EU?

Bytt ut politikerne

Jeg har en viss sans for argumentet fra Europabevegelsen og andre ja-folk som påstår at EØS er en husmannskontrakt. Påstanden er i hovedsak riktig og det samme sa Nei til EU allerede før EØS avtalen ble vedtatt. Konklusjonen deres er derimot feil. I stedet for å gå inn i EU er det selvsagt nødvendig å gå ut av EØS. Det er bare gjennom å ta tilbake suvereniteten og egen lovgiving at vi kan skape et reelt samarbeid. Samarbeid foregår selvsagt mellom likeverdige parter, ikke der den sterke part har traktatfestet at deres lover har forrang foran de mindre partene. Det er ikke reelt samarbeid, men slik fungerer også EØS avtalen, dessverre. Da er konstitusjonen endret til lydrike.

Hvordan bringe Stortinget i pakt med folkemeningen? Løsningen kan jo være å bytte ut folket, men slik forfatningen og oppfatningen av et demokrati er i Norge, så tilligger det vel folket å bytte ut politikerne?

Første mulighet får du ved valget neste år!

PS.: Jeg vil likevel takke Venstre for at de drar diskusjonen i gang. Det er beklageligvis altfor lite diskusjon om EU og hvilken tilknytning som tjener verden og Norge best.