– Det er per i dag ikke avdekket noen direkte sammenheng mellom angrepene mot Amedia og Nortura, men vi kan ikke utelukke det, opplyser politiadvokat Erik T. Hansen i Oslo politidistrikt til NTB fredag.

Både Amedia og Nortura ble i slutten av desember utsatt for omfattende dataangrep med en ukes mellomrom. Angrepene fikk store konsekvenser for de to virksomhetenes produksjonsevne.

– Vi er fremdeles på et stadium der vi først og fremst søker å sikre elektroniske spor og analysere slike med sikte på å kartlegge skadeomfang og mulige gjerningspersoner, opplyser Hansen.

Han forteller at det er en krevende etterforskning, og at den ser ut til å ta tid.

– Vi er kjent med at det eksisterer grupper og miljøer som har spesialisert seg på ulike former for avanserte dataangrep i inn- og utland og kan ikke utelukke at vi i denne saken har med ett eller flere slike å gjøre, sier politiadvokaten.