Ingen konsekvenser etter ulovlig graving

NVE ser alvorlig på at det ble gravd i den lakseførende elva, men avslutter gravesaken i Bævra uten å gi pålegg eller gebyr av noe slag.