Asbjørn Jordahl er verken en gretten gubbe eller grettent fossil. Byen har mye å takke Jordahl for.

Etter at Asbjørn Jordahl lot seg rive med i debatten under det siste bystyremøtet, og kalte andre partier for « møkkapartier», har han fått gjennomgå i kommentarfeltet i Tidens Krav. Han har siden beklaget sin uttalelse.

Jeg har heller ikke vært enig med Asbjørn Jordahl bestandig. Ved flere anledninger har jeg har jeg gitt utrykk for at jeg er uenig med ham i plassering av det nye kulturhuset, samt hvordan det vil bli seende ut.

Meningsutvekslinger er bra, men det er ikke bra når ordbruken blir stygg og usaklig slik den har vært i kommentarfeltet i TK i denne saken.

Jeg synes leserne skal være forsiktig med å bruke ord som «gretne gubber» og «gretne fossiler» Det er ikke pent sagt.

Mye positivt

Asbjørn Jordahl har utrettet flere positive ting for byen enn negative. Det må vi ikke glemme. Asbjørn Jordahl har vært en fremsynt mann på flere områder.

Han var blant annet pådriveren, sammen med Otto Dyb, William Dall og Knut Engdahl, for at Kristiansund ble «Oljebyen». De var alle meget fremsynte.

Vannforsyningen i fra Storvatnet til Kristiansund var det Asbjørn Jordahl som stod bak. I tillegg var han en dyktig og respektert redaktør i Tidens Krav i mange år, samt samferdselsminister.

Vi bør ellers sette pris på at en godt voksen mann fremdeles deltar i den politiske debatten. Det mener jeg er beundringsverdig. I et demokrati er det en styrke at eldre mennesker er representert både i lokaldemokratiet og rikspolitikken. De har kunnskap og erfaring som den yngre generasjon mangler. En balanse i alderssammensetningen er en styrke innenfor mange områder.

Framsynt

Jeg er lei av den aldersdiskrimineringen som vi ser mer og mer av i samfunnet. Dessverre hører vi ofte at politikere si (sikkert i beste mening) «at vi må satse på ungdommen». Jeg mener en ensidig fokusering på en bestemt aldersgruppe er uklokt. Vi alle er en del av samfunnet – og bør bli lyttet til.

Selv om jeg er totalt uenig med Jordahl i Kulturhussaken, vil jeg huske ham for hans framsynthet og en viktig bidragsyter til Kristiansunds utvikling på svært mange områder. Og ikke som en «gretten gubbe» eller «grettent fossil, som noen har kalt ham i kommentarfeltet i nettutgaven.

Jeg frykter (håper) han fortsatt gir meg mange grunner til at vi kan «krangle» videre.