– 289 plasser er et veldig lavt antall. Dette avslører en uvilje til å satse på generell økning av kapasitet og større vilje til å velge nødløsning som hovedstrategi, uten å planlegge for at det kommer nye kriser og pandemier, sier anestesioverlege Jon Henrik Laake ved intensivavdelingen på Rikshospitalet til Dagens Næringsliv.

Laake får støtte fra seksjonsoverlege Vibecke Sørensen ved intensivavdelingen på A-hus, som også leder i Norsk anestesiologisk forening. I mars hadde sykehuset på det meste et belegg på 300 prosent på intensivavdelingen.

– Koronakrisen belyste problemet vi har med for få intensivplasser. Da hadde jeg forventet at det skulle skje noe. En dobling av ordinær kapasitet er et godt utgangspunkt, sier Sørensen.

Skulle det oppstå en ny kraftig smitteøkning, er helseforetakenes planer å eskalere antallet plasser til 1.200. Antallet er basert på Folkehelseinstituttets risikoanalyser, men Laake har ikke stor tro på planene.

– For oss som driver med intensivmedisin, har vi til gode å se noe som gjør disse planene troverdige. Dette er papirplaner, sier Laake.

Helseminister Bent Høie (H) erkjenner langt på vei at dagens intensivkapasitet er for knapp.

– Men det vil i utgangspunktet ikke være riktig ressursbruk å utvide kapasiteten og bemanne mange flere intensivsenger med intensivsykepleiere og leger hvis sengene står tomme. Pandemien har vist oss at intensivkompetansen er knapp. Derfor venter jeg ikke på konklusjonen på evalueringene, men har bedt helseregionene om å skalere opp utdannelsene, sier Høie til Dagens Næringsliv.