Tjeneste for psykisk helse og rus utgjør et team på åtte personer i Heim, med tilgang på to spesialpsykologer, to psykiatrisk sykepleiere, to vernepleiere og to miljøarbeidere.

«Alle har en psykisk helse. Psykisk helse handler om våre tanker og følelser, om vårt forhold til oss selv og de som står nær oss, og samfunnet», står det skrevet på kommunens nettsider om tjenesten. De kan kontaktes direkte via nettsiden, eller via henvisning.

– Vi har god dekning, men merker også behovet. Vi skal være et lavterskeltilbud, og tilbyr rask psykologisk helsehjelp, sier Silje Svensvik fra psykisk helse- og rustjenester i Heim kommune.

– Fint å få snakket med alle

I år er det 30 år siden verdensdagen for psykisk helse (10. oktober) ble internasjonal FN-dag. Dette for å fremme bevissthet rundt psykisk helse i verden.

I Heim ble verdensdagen markert på Sodin skole og Kyrksæterøra videregående skole. På Halsa skole ble den markert tirsdag forrige uke.

Der deltok Marina Øyen, som er helsesykepleier i Heim. Hun er ukentlig innom skolene i Heim for en prat med den som måtte trenge det.

– Det er veldig bra med en dag som dette for å normalisere det med følelser og at psykisk helse sidestilles med fysisk helse, sier hun.

Hun er tilgjengelig for samtaler på skolen og nevner spesielt ordningen om at alle 8.-klassinger møter til samtale, etter nasjonale retningslinjer.

– Det er fint å få snakket med alle på vei inn i ungdomsskolen. Guttene er ofte litt mer tungbedte, og derfor er det fint med slike ordninger, sier Øyen.

– Viktig å søke hjelp

Hun legger til at det er viktig med forebyggende arbeid og å snakke høyt om at det er helt normalt at hverdagen ikke er rosenrød.

– Ingen er superhappy hele tiden. Men når en er litt vel mye i den ene enden av skalaen og det er mest kjipt, da er det viktig å søke hjelp, sier hun og legger til at terskelen skal være lav for å ta kontakt.

Under arrangementet i Halsa var det stand med kake, prat og loddtrekning, og deretter visning av filmen «Rose» i bygdekinoen.

«Rose» handler om Inger, som har levd store deler av livet sitt på institusjon grunnet schizofreni. Den behandler et alvorlig tema med humor og varme. Filmen er basert på regissørens søster, og ønsker nok å vise at et menneske er komplekst og at en diagnose bare utgjør en del. Anmeldere har dratt paralleller til norske «Elling».

– Alle var innom, det var bra oppmøte i lunsjen, sier Silje Svensvik, som sto på stand sammen med Halsa frivilligsentral.

Markeringen ble arrangert av arbeidsgruppa for verdensdagen for psykisk helse i Heim, som består av representanter fra de tre skolene, Vekstbedriften Allvekst, lokallaget for Mental helse, enhet for psykisk helse og rus, og avdeling kultur i kommunen.

– Vi vil takke NKS sanitetsforeningene for at vi får til dette arrangementet, sier Tove Karin Halse, enhet for kultur i Heim kommune. Hun er også daglig leder for Halsa frivilligsentral.