Det er Anita Ørsal Oterholm, kommunalsjef for oppvekst, som opplyste dette til formannskapet i Heim tidligere i uken.

Det er avisa Sør-Trøndelag som referer fra møtet der saken var til orientering.

Innbyggerne i grenda har i flere år kjempet for videre drift av barnehagen på Halsanaustan, etter at det for noen år siden kom forslag om legge ned driften på grunn av lave søkertall. Kommunens tilbud om drift av familiebarnehage med én ansatt, kom aldri i gang. Etter en periode uten drift, åpnet likevel kommunestyret for at driften kunne komme på plass igjen fra høsten av, da som en avdeling av Liabø barnehage.

Da søknadsfristen gikk ut, var det kommet søknad om plass for to barn, ett under tre år, ett over, til sammen tre plasser.

Ville ha brutt loven

Oterholm sier til Sør-Trøndelag at kommunen ville ha brutt loven, dersom driften kom i gang med bare to barn. Det vises blant annet til formålsparagrafen i barnehageloven der det blant annet står at barna skal møtes med tillit og respekt, og at barnehagen skal bidra til trivsel og glede i lek og læring.

Oterholm mener det vil bli vanskelig å oppfylle dette siden aldersspennet på de to barna som har søkt er såpass stort.

– Med de to barna som det er søkt for i denne avdelingen, vil de ikke være jevnaldrende. Barn har behov for jevnaldrende å leke med. Det greier vi ikke med et så stort aldersspenn, sier Oterholm til avisen.

Avdelingen på Halsanaustan får fra høsten av status som inaktiv, men det kan bli aktuelt å gi tilbudet fra høsten 2024. Politikerne i formannskapet er enig i vurderingen, og det kommer ikke egen sak til politisk behandling for å formalisere den administrative avgjørelsen.

Les også

Løvetannbygda: – Det er en drivkraft jeg ikke har kontroll over