Da helseforetaket ville stenge fødeavdelingen i 2019, forsøkte de å skape en sannhet om at kvaliteten var så dårlig, at det måtte driftes fra Molde. Forsvarlig drift og kvalitet er på nytt tema når helseforetaket igjen stenger fødeavdelingen. Nå på grunn av mangel på fagfolk.

Helseforetaket har selv sagt at det ikke lar seg rekruttere, men er det sant? På mindre enn ett år er det ansatt 20 personer bare til Kristiansund: 5,5 overleger (1 er avdelingslederen, nå i permisjon). Den andre og tredje er sykemeldt, den fjerde har nylig begynt i Molde, den femte var ventet fra Ungarn i september. Den halve legen er en pensjonert overlege. En Lis-lege er i svangerskapspermisjon. Og en er i spesialisering på St Olavs. Sistnevnte er konstituert overlege i tillegg til de 5,5. (Det er verdt å merke seg at 3,5 av overlegene i Kristiansund har lokal tilknytning.)

Belastende

Det lyktes også lokalt team å rekruttere tre barnepleiere, en sykepleier og ni jordmødre til Kristiansund (to har sluttet). Som stort sett har jobber i Molde.

Fødeavdelingen i Molde har fem overleger – fire er rekruttert fra utlandet. Da saken om to døde nyfødte ble kjent, har det vært praktisert obligatorisk tilstedevakt i Molde. Et unødvendig tiltak som ikke har frigjort ledige ressurser til samarbeid, men overlegene fra Molde ville heller ikke pendle til Kristiansund. Obligatorisk tilstedevakt med fem gynekologer har vært belastende for ansatte i Molde og for å fortsette denne praksisen behøver de minst to gynekologer til. Det får de nå når Kristiansund er stengt.

Hva skjer?

Et samlet formannskap har nå krevd at rekrutteringen må fortsette. Vi forventer da at politikerne står samlet og etterspør en rekrutteringsplan. Med en avdelingsleder i permisjon er det stor risiko for pulverisering av ansvaret. Det må også kreves svar på: Hvordan blir de nyansatte tatt vare på? Og hvorfor lyses det ikke ut stillinger?

Hva skjer egentlig?

Svaret bør komme fra helseministeren når hun kommer til Kristiansund. Vi vet at Kjerkol, før hun stemte nei til å redde fødeavdelingen for alltid i 2020, men ja til å drifte den frem til 2025, fikk vite om de døde nyfødte før det ble offentlig. Hvorfor?

Forvirring

Det er skapt forvirring om hva forsvarlighet handler om og hva som er god kvalitet ved en fødeavdeling. Det er forankret i forskning at nærhet reduserer risiko og at sammenslåing av avdelinger øker risiko for skader på mor og barn. Selv om Georg Johnsen hevder noe annet. Det er også viktig å være klar over at det er friske kvinner som føder i Kristiansund og Molde, og at det først og fremst er jordmødrene som har førstehåndskunnskap om fødsel.

Ikke et narrespill

Før de gjenåpnet føden, ble hele avdelingen vår pusset opp. Med fine farger, nye fødesenger, ammestoler, TV og badekar. Å føde under vann er for noen mer verdifullt enn annet utstyr. Folket, kommunen og Bunadsgeriljaen har vært involvert i innsamlinger, stipender til gynekologer, trivselstiltak og kulturpakker til nyansatte.

Stortingsvedtaket er ikke et politisk narrespill. Mange politiske partier angrer på at de bidro til nedleggelse av andre fødeavdelinger for mange år siden. Gapet mellom de som styrer og folk har økt, og mange påstår at demokratiet går i feil retning. Derfor valgte politikerne å lytte til folket. Nå når den eneste fødeavdeling i Norge med et stortingsvedtak i ryggen er stengt, viser det også svakheten med foretaksmodellen.

En ordre

Nå på torsdag må folket møte opp og vise engasjement når helseministeren ankommer Kristiansund. Hun kan ikke lenger skylde på nasjonal mangel på gynekologer, når det utdannes flere enn før. Det er også hennes ansvar å sørge for at helseforetaket forvalter ressursene på riktig måte og hun må sørge for å erstatte ledere som har trukket seg. Et stortingsvedtak er ikke en ambisjon, det er en ordre!

Les også

Kan helseforetak legge ned avdelinger basert på en administrativ beslutning?