Industrilokomotivet: – Vi følger utviklingen nøye

Midt-Norges største industribedrift, Hydro i Sunndal, produserer som normalt, selv om bilfabrikkene verden over har koronastengt.