Et flott initiativ av Nordlandet. En innertier under nåværende værforhold. Sterkt beklagelig at fotballfesten måtte avlyses. Samtidig understreker tenkte arrangement hvor viktig Kirktomta vil bli for byen i fremtiden.

Kirktomta med tilhørende parkdrag er jo som skapt for aktiviteter. Ikke minst med kulturhuset på plass. Parkdraget, kulturhuset, Festiviteten og Atlanterhavskatedralen bør bli KSU sitt nedre Sentral Park/ Central Park/ Sentrumsparken. Felles navn på sentrumsparken og det nye kulturhuset.

Parken vil ha tre naturlige deler. Nedre, midtre og øvre med henholdsvis Sentrumsparken, Vanndamman og Kringsjå helt ut til Klubba. Her i innseilinga kan vi kanskje få vår egen frihetsgudinne om vi forlater Møre og Romsdal.

Og så får vi vårt Manhattan på Devoldholmen. Nå begynner det å svinge.

Kirketomta bør selvfølgelig utvides vestover hel inn til muren ved Bræinlunden opp under Festiviteten. Her blir det et naturlig høyreist «speakers corner». Bilveien opp forbi Moses Plass - som i dag deler området i to - bør fjernes. Veien har liten praktisk betydning.

Derimot har en større fest- og parkeringsplass stor betydning. Plassen i utvidet form, kan til en viss grad erstatte funksjoner som gamle, gruslagte Idrett innehadde. Ikke minst i forbindelse med 17. mai.

Et parkeringshus i et eller to etasjer under Kirketomta - som en del av kulturkvartalet - er heller ikke til noen skade. Sikkert den rimeligste tenkbare parkeringsløsningen som en første etappe når byen våkner.