Over hundre tusen barn lever i dag i fattige familier, og fattigdommen øker. Og denne høsten trenger de og familiene deres hjelp.

Denne høsten er familier med veldig dårlig råd verst rammet av strømkrisen og de økte prisene: Vi hører om foreldre som lar være å spise for at barna skal få nok mat, om lange køer utenfor steder der frivillige organisasjoner deler ut gratis mat, og om familier som bekymrer seg for hvordan de skal kunne klare strømregningen denne høsten - mens prisene på absolutt alt skyter i været.

Redd Barna har spurt 500 barn om hvordan det er å vokse opp i en familie med dårlig råd. Barna forteller at det å ikke ha penger er flaut og skamfullt, og at det oppleves som urettferdig.

Fattigdom påvirker mange deler av barnas liv: Familien har ikke råd til nok mat, klær eller utstyr for å bli med på fritidsaktiviteter og skoleturer. Barn i familier med dårlig råd sliter også med å konsentrere seg på skolen, og de bekymrer seg mye for framtiden.

– Vi har færre muligheter. For da tenker jeg at «slik kommer det til å bli når jeg blir stor, også». Siden jeg hadde det sånn i familien selv, sier et barn.

Barnetrygden må økes

Hva kan vi gjøre for å hjelpe barn som lever i fattigdom, og for å forebygge at enda flere barn ender opp i fattigdomsstatistikken? Redd Barna har en rekke krav til regjeringen. For det første må barnetrygden økes. Det er en av løsningene for å sikre familiene mer penger, og vi vet at det virker. Fattigdommen i familier med små barn gikk nedfra 2019 til 2020, ifølge SSB,fordi Solberg-regjeringen økte barnetrygden for barn opptil 6 år. Men for familier med barn over seks år, peker pilene fortsatt i feil retning. Barn i skolealder og ungdom trenger også et løft i barnetrygden.

Nå som vi går inn i en kald, dyr tid hvor strømregningene bare øker, så bør også bostøtten inkludere strømutgifter,og den må heves. Dette vil hjelpe familiene som sliter med økte strømpriser. Barn og unge skal ikke måtte fryse i rike Norge, fordi foreldrene deres ikke har råd til å ha på nok varme i boligen.

Det koster mer

Til sist krever vi at regjeringen øker sosialhjelp og trygdesatsene. Det koster mer å leve i krisetider. Norge er i en situasjon vi ikke har sett på mange tiår. Den økonomiske krisen rammer store deler av befolkningen, men verst går det utover de som har dårlig råd fra før.

Regjeringen har opprettet en ekspertgruppe for barn i fattige familier som skal levere sin innstilling i 2024. Det er altfor lenge til. Det er flott at eksperter på fattigdom skal komme sammen og gi sine råd til regjeringen. Samtidig haster det, og det er flere tiltak som vi allerede vet at virker som bør settes raskt i verk i en akutt situasjon.

En ekspertgruppe fyller ikke kjøleskapet til folk med dårlig råd denne vinteren. Virkeligheten er at barn og unge i familier med dårlig råd går inn i en høst som vil øke utenforskapet og fattigdommen.De har ikke tid til å vente på ekspertutvalg og tiltak. Deres hverdag er nå.