Ikke så greit å være sjøørret i Møre og Romsdal

Fra venstre: Arne Håkon Sandnes, Geir Moen, Gerd Nerbø (teknisk sjef i Aukra kommune), Asbjørn Windstad (kjentmann og nabo til Horremselva)

Fra venstre: Arne Håkon Sandnes, Geir Moen, Gerd Nerbø (teknisk sjef i Aukra kommune), Asbjørn Windstad (kjentmann og nabo til Horremselva) Foto:

Nå vil fylkeskommunen samarbeide med lag og foreninger for å kartlegge leveområdene til sjøørreten.

DEL

I en rapport fra Vitenskapelig råd for lakseforvaltning fra 2019 kommer det fram at det i Møre og Romsdal og Sogn og Fjordane (nå Vestland) står dårligst til for sjøørretbestanden.

For å kartlegge leveområdene til sjøørreten, vil fylkeskommunen og Fylkesmannen samarbeide med lag og foreninger. Dette skriver Møre og Romsdal fylkeskommune i en pressemelding.

Sjøaure i Litledalselva.

Sjøaure i Litledalselva. Foto:

– Sjøørreten er en prioritert art som også er viktig for turisme, rekreasjon og fritid, sier rådgiver Arne Håkon Sandnes i Møre og Romsdal fylkeskommune.

Ser tendens til bedring

Over 200 vassdrag i fylket er registrert med sjøørretbestand, men bekklukking, kanalisering, fjerning av kulper og kantvegetasjon og menneskeskapte vandringshinder har negative konsekvenser for sjøørreten.

– Sjøørret har vært i tilbakegang i fylket i en lengre periode. Vi ser tendens til bedring i noen vassdrag de siste årene, men vi ønsker nå å få detaljert kunnskap om hvordan det står til i alle sjøørretbekkene i fylket, sier fiskeforvalter Geir Moen i Møre og Romsdal i pressemeldingen.

Digitalt kartleggings-verktøy

I samarbeid med NJFF Møre og Romsdal, inviterer fylkeskommunen og Fylkesmannen elveeierlag og foreninger til å være med på å kartlegge leveområdene til sjøørreten. De er interesserte i å finne ut mer om gyteforhold, oppvekstsituasjon, hindringer som gjør det vanskelig for ørreten å vandre oppover i vassdraget, manglende kantvegetasjon og andre ting.

Resultatene vil publiseres i en kartdatabase som kan brukes til forvaltning av sjøørretbekker og arealplanlegging. Kartleggings-verktøyet som skal brukes kan brukes på mobil, nettbrett og PC.

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken