Vi må unngå masseoppsigelser! Vi treng ordninger som holder folk i jobb. Regjeringen må lage en lønnsstøtteordning som gjør at bedriftene kan holde hjulene i gang og beholde ansatte.

Vi må unngå ny nedstengning og staten må yte lønnsstøtte til arbeidstagere som står i fare for å bli permittert.

De strenge tiltakene som kom tirsdag, kan føre til at den allerede dramatiske situasjonen innen spesielt hotell og reiseliv blir enda verre. Masseavbestillinger av julebord og konferanser nå kan føre til massepermitteringer som vi opplevde i 2020.

Det er et mye bedre at staten betaler folk for å jobbe i stedet for å kompensere for at folk skal være permitterte og gå ledige. Enkelt forklart betyr lønnsstøtte at bedriftene får støtte for å ha folk i arbeid, i stedet for å betale dagpenger. Lønnsstøtte er nyttig for arbeidstakerne, men også viktig for bedriftene slik at de kan beholde folk i jobb og ikke måtte permittere og risikere at de har funnet andre jobber når de trenger dem tilbake. Det har vi sett flere eksempler på nå som hoteller og restauranter hadde begynt å ta opp igjen en del arbeid – så fant de ikke nok folk å ansette og spesielt vanskelig å finne faglært personell.

Lønnskompensasjon er det viktigste tiltaket som må på plass. Det kan ikke være enda et spleiselag. Næringen er presset etter nesten 2 år i pandemi. Mange har ikke råd til å presses inn i dette spleiselaget en gang til. Får de ikke hjelp vil permittering og i verste fall konkurs være neste steg.

I 2020 eksploderte antallet permitteringer som følge av nedstengningen, bedrifter ble nødt til å si opp ansatte. Det aller viktigste nå blir at ansatte ikke holdes borte fra jobben. Vi må holde hjulene i gang slik at folk har en arbeidsplass å gå til.

Viktig nå:

• Ikke forby handel, tjenesteyting eller aktiviteter, men gi pålegg og råd om smitteverntiltak som gjør det mulig å opprettholde aktivitet.

• Ikke fraråde de vaksinerte og friske å handle, spise ute og reise innenlands. Skap trygghet for dette gjennom hurtigtester, vaksinering, karantene og koronapass.

Vi kan ikke sette samfunnet på pause hver gang det er smitte. Vi trenger en lønnsstøtteordning som kan bidra til at folk kan stå i jobb, også ved mindre aktivitet. Vi treng denne ordningen nå!