Etter at det var fullt fokus på brøyting i helga, begynte mannskapet å fjerne en del snøhauger i Kristiansund sentrum fra tirsdag denne uka.

Det er kort vei til sjøen de fleste steder i byen, men det er ikke lov å dumpe snøen i vannet. I stedet kjøres den til kommunens snødeponi på Hagelin.

Bakgrunnen er at snø fra brøyting kan inneholde helse- og miljøskadelige stoffer, mikroplast, sand, slam, grus, salt og annet avfall som kan være til skade eller ulempe for miljøet når snøen deponeres.

Men noe snø havner i sjøen likevel. Det skjedde ved Piren i Kristiansund sentrum onsdag ettermiddag, der et snølass raste ned fisktrappa og ut i vannet.

Miljødirektoratet skriver i sin veileder at dumping av snø i sjø eller vassdrag ofte innebærer en høyere fare for skade eller ulemper på miljøet enn ved deponering på land. Det er også vanskeligere å rydde opp i avfall som har fulgt med brøytesnøen i etterkant.

– Dumping av snø i sjø eller vassdrag er derfor ikke ønskelig når snøen kommer fra tett befolkede områder, byer eller høyt trafikkerte områder. Dette bør kun tillates der deponering på land er vanskelig å gjennomføre og krever tillatelse, står det videre.