Fylket vil kutte ferge-, buss- og hurtigbåttilbudet på Nordmøre. Men et godt samferdselstilbud er avgjørende for befolkningen og næringslivet på Nordmøre. Ved å svekke disse rutene vil man sette regionen flere tiår tilbake.

KNNs konjunkturanalyse for 2023 viser at over halvparten av bedriftene på Nordmøre er kritiske til samferdselsforbindelsene i regionen. Blant undersøkelsens virksomheter fra Indre Nordmøre er 55 prosent misfornøyde med samferdselsforbindelse, mens tilsvarende tall for Ytre Nordmøre er 53 prosent.

Men Fylkestinget i Møre og Romsdal har nå vedtatt at Fram skal spare 50 millioner på fergedriften, 5 millioner på hurtigbåten og 10 millioner på buss i 2024. Hvordan dette skal gjøres, skal vedtas av fylkespolitikerne, men fylkeskommunedirektøren foreslår kutt i både ferge-, buss- og hurtigbåttilbudet på Nordmøre. Alternativt få mer penger overført fra staten.

Samferdsel er en av de viktigste faktorene for at næringslivet skal kunne være konkurransedyktig. Og med et stadig større felles arbeidsmarked i regionen, er alle avhengig av at fergetilbudet opprettholdes. Og at bussen og hurtigbåten går.

Vi jobber hver dag for å styrke næringsutviklingen på Nordmøre, og vi jobber for at regionen blir et attraktivt sted å bo og flytte til. Og et bedre fergetilbud på Nordmøre de siste årene har bidratt til å styrke bolysten og næringslivets konkurranseevne. Derfor er det uakseptabelt at arbeidspendlere skal få vanskeligere arbeidsvei og at det ikke blir mulighet for innbyggere i egen region å nå første og siste flyavgang på Kvernberget.

Les også

Fylkeskommunen som aktiv regional utviklingsaktør - eller som avskiltet regionbygger?

Les også

Færre fergeavganger er en katastrofe

Les også

Kystfylkene svekkes under dagens regjering

Les også

Fergekuttet ligger på AP sine skuldre