Jeg forsøkte å få kjøpt to bra plassbilletter til fotballkampen sist søndag, og lette via KBKs hjemmeside rundt mulighetene på sitteplasser på langsidene, men uten suksess – utover at det var noen enkeltseter og ledige plasser helt ytterst på langsidene og selvfølgelig i svingene.

I utgangspunktet er jo det svært positivt – at folk på Nordmøre støtter opp om KBK, og at tilskuerplassene er fullpakket og tapetsert med tilhengere og andre som er glad i fotball.

Så da ble det i stedet kampdeltakelse via TV-skjermen, men hva er det jeg da ser? Jo, mange ledige seter, både 5, 6 og 7 seter etter hverandre – på flere seterader! Skal jeg våge å anslå at kanskje 60 prosent av setene var opptatt og følgelig 40 prosent kunne være tilgjengelige på denne ene kampen? Hvordan det så ut på motsatt side vet jeg ikke, da TV-kamera ikke dekket den siden av stadion.

Bildeserie

Disse så KBK spille uavgjort mot Tromsø

Årsaken er nok fotballinteresserte med sesongkort og som av ulike grunner ikke møtte opp på akkurat denne kampen. Dette er selvfølgelig en rett sesongkorteier har idet vedkommende har kjøpt og betalt for fast plass på hjemmekamper.

Det er allikevel et men ... Kan det være mulig å få til et databasert innmeldingssystem for «gjenbruk», for eksempel hvor sesongkorteier er 100 prosent sikker på at setet ikke skal benyttes, kan setet da re-selges av KBK?

Gitt at en akseptabel løsning kan etableres, kan dette gi ekstrainntekter, både for eier av setet og KBK, etter en avtalt delingsmodell - og i tillegg en mulighet å fylle opp ledige seter og flere tilskuere på kamp.