Idretten blør og må forvente tøffe tider

Jonas Hollingen Torske og alle andre barn og ungdommer kan ikke trene sammen med andre som følge av utbruddet av koronaviruset.

Jonas Hollingen Torske og alle andre barn og ungdommer kan ikke trene sammen med andre som følge av utbruddet av koronaviruset.

Møre og Romsdal Idrettskrets har sendt ut en pressemelding hvor de redegjør for ulike konsekvenser for fylkets 497 idrettslag.

DEL

«Da ordren om full stans i all organisert trening og konkurranser kom i forrige uke så stoppet aktiviteten for fylkets 78.000 medlemmer opp i løpet av en dag.

I motsetning til bedrifter og offentlige etater drives idrettslagene av frivillige på fritiden og bare et fåtall av våre klubber besitter kompetanse på denne form for kriseledelse. Utfordringene er derfor store.

Idrettslagene har de samme utfordringer som andre i samfunnet og oppsummert er dette de største utfordringene idrettslagene våre nå jobber med:

1) Stenge ned egne anlegg og sikre at ikke det foregår (egen) organisert trening ute på anleggene

For å sikre at myndighetens krav om å hindre smitte når mennesker samles ble det besluttet å stenge ned alle idrettsanlegg (2.977 anlegg i Møre og Romsdal, 1.966 av disse eies av idrettslag) og avslutte all aktivitet. Dette er anleggseiers ansvar og de er dermed ansvarlig for at kravene overholdes.

2) Få oversikt over de økonomiske konsekvensene for idrettslaget

a) begrense tap av inntekter

* Arrangementer som må avlyses (tapte deltageravgifter, inngangsbilletter og så videre). Krisepakke 1 fra myndighetene har til hensikt å kompensere for disse tapene.

* Treningsavgifter faktureres disse dager og mange lurer på om det er greit å fakturere disse når tilbudet nå er falt bort, samt at mange privatpersoner kan få problemer med å betale sine forpliktelser grunnet permitteringer, tap av inntekt og så videre.

*Sponsorinntekter som faller bort.

* Grasrotmidler og så videre som sannsynligvis vil bli redusert i tiden som kommer.

b. Få oversikt over påløpte kostnader som er betalt på forskudd/som må betales

* Overnatting, reisekostnader knyttet til treningssamlinger/konkurranser og så videre.

* Leiekostnader for idrettsanlegg og så videre.

c) Reduksjon av kostnader knyttet til daglig drift

* Gjennomføre permittering av ansatte, avslutning av lønnsutbetalinger til trenere og så videre som jobber på timebasis.

* Kostnader knyttet til drift av egne anlegg.

* Gjennomgang av avtaler/kontrakter og så videre hvor idrettslaget ikke kan overholde sine forpliktelser.

* NB! Denne kartleggingen er det viktig for idrettslagene å dokumentere nå siden dette er tall som vil bli samlet inn og lagt til grunn når regjeringens krisekompensasjonsordninger etter hvert skal fordeles.

3) Gjennomføring av årsmøter

a. Idrettslagene gjennomfører sine årsmøter i disse dager og dette er viktige møter for idrettslagene å få gjennomført:

* For å få godkjent sine regnskaper da disse legges til grunn for utbetaling av framtidige penger i form av støtteordninger som momskompensasjon og så videre

* Sikre den demokratiske innflytelsen i idrettslaget ved å velge personer inn i styrer og undergrupper.

b. Norges idrettsforbund har åpnet for at årsmøter kan gjennomføres digitalt og flere idrettslag vurderer om de skal forsøke å gjennomføre årsmøtet digitalt».

Pressemeldingen er underskrevet av organisasjonssjef Roar Lervik og styreleder Kåre Sæther i Møre og Romsdal Idrettskrets.

Artikkeltags