Gå til sidens hovedinnhold

Idrett vs Atlanten

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

En av sakene som ble behandlet i Hovedutvalg for skole, barnehage og kultur torsdag 29. april var «Endret finansieringsbehov for Atlanten stadion». I etterkant av møtet har mange reagert på at salg av «Idrett» ble nevnt i forbindelse med saken. Vi har behov for å kommentere saken litt mer enn det som har kommet frem i media, og vi har lyst til å begynne med å fastslå følgende:

Det er ingen som ønsker å selge «Idrett».

Med en så stor overskridelse på budsjett på Atlanten stadion er vi imidlertid nødt til å se etter mulige løsninger. Det er ikke mer enn fire måneder siden bystyrets budsjettbehandling for 2021, og i forbindelse med budsjettbehandlingen var det flere gode saker som måtte gi tapt fordi det ikke fantes penger. Eksempler på gode saker som ikke nådde opp var blant annet fortsatt gratis sundbåt, å holde barnetrygden utenom ved beregning av sosialstønad, og å bruke SIFO-satsene som basis for sosialhjelp.

For å finansiere Atlanten stadion må vi nå finne fire ganger så mye penger som det vi ikke klarte å finne til disse sakene.

Samtidig er det bred enighet om å fullføre Atlanten stadion, og den løsningen som ble spilt inn fra idrettsrådet var altså salg av «Idrett».

Les også

Nei til salg av Idrettsplassen

Les også

Blir en ny diskusjon om salg av Idrett for å komme i mål med nye Atlanten stadion

Når det er idrettsrådet som spiller det inn, forutsetter vi at det er avklart med den organiserte idretten, og det neste vi som folkevalgte tenker på da, er hvordan vi skal ivareta uorganisert eller egenorganisert fysisk aktivitet. Og for å ivareta uorganisert eller egenorganisert fysisk aktivitet, er det helt utenkelig å selge hele området. Skal vi i det hele tatt snakke om å selge noe, må vi sørge for å etablere et nærmiljøanlegg som skal bli stående også i fremtiden. Det vi gikk inn i møtet med, var altså ikke et ønske om å selge «Idrett», men en overbevisning om at vi i hvert fall ikke kan selge alt.

Det som et enstemmig hovedutvalg var enige om, var at vi må ha mer tid til å behandle denne saken, og vi ble derfor enige om å komme tilbake til saken på neste hovedutvalgsmøte, før saken skal videre til formannskapet, og til slutt til behandling i bystyret. Før saken kommer så langt, skal saken også behandles i de ulike bystyregruppene, også selvsagt i Nordmørslista.

Frem til da er det viktig at alle som mener noe benytter anledningen til å uttale seg, både om Atlanten stadion og om «Idrett».

Kommentarer til denne saken