I halv fire-tiden observerte politiet noe som bør foregå mer privat: – Anmeldes